Masterproef

Een masterproef is een werkstuk of onderzoeksproject waarmee je je masteropleiding voltooit. In je masterproef geef je blijk van analytisch en synthetisch vermogen of van zelfstandig probleemoplossend vermogen. Je masterproef weerspiegelt je algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of onderzoeksingesteldheid.

Studieomvang masterproef

De studieomvang van een masterproef is gelijk aan ten minste 1/5 van het totaal aantal studiepunten van het opleidingsprogramma met een minimum van 15 studiepunten en een maximum van 30 studiepunten.

Laatste jaar

De masterproef staat meestal op het programma in het laatste modeltrajectjaar van de masteropleiding.

Soms kan de masterproef worden gesplitst over verschillende modeltrajectjaren.

Specifieke info

Alle informatie met betrekking tot de masterproef in je faculteit is terug te vinden op de facultaire webpagina voor studenten onder de rubriek opleidingsinfo.

Er is ook een uitgebreid aanbod taalbegeleiding en -advies.

Evaluatie masterproef

Zie artikel 59 van het onderwijs- en examenreglement:

  1. Vastleggen van onderwerp, promotor, commissarissen en taal
  2. Indienen
  3. Evaluatie
  4. Archivering en toegankelijkheid

Contact

Facultaire studentenadministratie