Masterproef

Een masterproef is een werkstuk of onderzoeksproject waarmee je je masteropleiding voltooit. In je masterproef geef je blijk van analytisch en synthetisch vermogen of van zelfstandig probleemoplossend vermogen. Je masterproef weerspiegelt je algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of onderzoeksingesteldheid.

Studieomvang masterproef

De studieomvang van een masterproef is gelijk aan ten minste 1/5 van het totaal aantal studiepunten van het opleidingsprogramma met een minimum van 15 studiepunten en een maximum van 30 studiepunten.

Laatste jaar

De masterproef staat meestal op het programma in het laatste modeltrajectjaar van de masteropleiding.

Soms kan de masterproef worden gesplitst over verschillende modeltrajectjaren.

Specifieke info

Alle informatie met betrekking tot de masterproef in je faculteit is terug te vinden op de facultaire webpagina voor studenten onder de rubriek opleidingsinfo.

Er is ook een uitgebreid aanbod taalbegeleiding en -advies.

Evaluatie masterproef

Zie artikel 59 van het onderwijs- en examenreglement:

  1. Vastleggen van onderwerp, promotor, commissarissen en taal
  2. Indienen
  3. Evaluatie
  4. Archivering en toegankelijkheid

Standaardovereenkomst masterproef

Voor masterproeven in samenwerking met derden (bedrijven, non-profit organisaties, …) moet een overeenkomst worden afgesloten. Deze overeenkomst moet ondertekend worden door jou als student, door de promotor van de UGent, door de onderwijsdirecteur van je faculteit en door de organisatie zelf.

Deze overeenkomst is niet te verwarren met een stage-overeenkomst.

Betrokken worden bij een lopend onderzoeksproject

Als je als student betrokken wordt bij een lopend onderzoek, dan moet je een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekenen. Dit geldt zowel als het onderzoek gefinancierd wordt door derden of niet. Aangezien UGent zelf verplichtingen ten aanzien van derden heeft en/of de onderzoeksresultaten kan beschermen, blijft vertrouwelijkheid cruciaal.

Deze verklaring dient ondertekend te zijn vóór je als student in het lopend onderzoeksproject betrokken wordt.

Contact

Facultaire studentenadministratie