Griekse en Latijnse woorden

Gebruik CTRL +F om een woord te zoeken op deze pagina.

Grieks en Latijn voor of achter in een woord

PRE- OF SUFFIX BETEKENIS VOORBEELD
a-/ an- niet, on- asociaal, anemie
ab- weg van abnormaal
anti- tegen antiterreur
auto- zelf, alleen autobiografie
bi- (met) twee bipolair
bio- leven biologie
chrono- -chroon tijd chronologisch
centri- in het midden centrifugaal
con- samen confederatie
de- weg van deactiveren
dia- doorheen diameter
eu- goed, beter eufemisme
e-, ex-, ec-
uit, weg van, voormalig elimineren, excommuniceren
-fobie angst agorafobie
- foon, fono- geluid homofoon, fonograaf
foto- licht fotosynthese
-graaf/-grafie beschrijven van fotograaf
hetero- verschillend heteroseksueel
homo- hetzelfde homoseksueel
hyper-        
heel erg, super hypermodern
il-,im-,in-, ir- niet, on- imperfect, irrationeel
inter- tussen interraciaal
mono- één monogaam
multi- veel multicultureel
neo- nieuw neologisme
per- door perforeren
poly- veel polyvalent
post- na postnataal
pre- voor prematuur
re- terug regressie
sub- onder, hieronder subcutaan
super-, supra- meer dan supervisie
syn- samen synthese
tele- ver telewerken
trans- over transparant

Lijst met Griekse woorden en uitdrukkingen.

Lijst met Latijnse woorden en uitdrukkingen