Oude woorden

Onderdruk de neiging om oude woorden of stadhuistaal te gebruiken. Veel studenten denken dat die een tekst academischer maken. Oude woorden maken een tekst echter zwaar en minder vlot.

Schrijf niet...

maar wel...

aangaande, Betreffende

abstractie maken van

achten

afleveren

aldus

alhoewel

als gevolg van

alsmede, alsook

alvorens

behoeven

behoudens

bekomen

benevens

bestemmeling

betoelagen

bij dezen

bijkomende

blijkens

te Gent, te 20u

conform

daar

der

derhalve

desalniettemin

desbetreffend

dewelke

dienaangaande

dienen te

dientengevolge

doch

desgevallend

dienstdoend

doen geworden

door middel van

een schrijven

enkel

evenwel

hetgeen

indien, ingeval

in het kader van

in verband met

ingevolge

inzake

jegens

luik

met betrekking tot

met de bedoeling

met name

momenteel

niettegenstaande

ofschoon, ondanks het feit dat

omtrent

onafgezien van

onderhavig

onverwijld

reeds

slechts

steeds, te allen tijde

ten aanzien van

ten behoeve van

ten gevolge van

ten laatste

teneinde

ter gelegenheid van

tevens

thans

toelage

tot hiertoe

vermits

vooraleer

weerhouden

zetelen

over

buiten beschouwing laten - behalve

vinden

afgeven

zo

ook al

door

en, samen met

voor

hoeven

behalve

krijgen, ontvangen, behalen

en

geadresseerde

subsidiëren

hierbij

extra, aanvullende

zoals blijkt uit, gezien

in Gent, om 20u

in overeenstemming met

aangezien, omdat

van de

dus

toch, ondanks dat

deze, dit

die, welke, waar

hierover

moeten

daardoor

maar

eventueel, zo nodig

waarnemend

bezorgen, brengen, toesturen

door, met, via

een brief

alleen

maar, nochtans

dat, wat

als

bij, in, om

omdat, wegens, door, over

naar aanleiding van, op grond van, als reactie op

tegenover

onderdeel, hoofdstuk

over, voor

om

voor, over

namelijk, meer bepaald

nu

hoewel, ondanks

hoewel

over

ongeacht

deze, dit

onmiddellijk

al

maar

altijd

op, over, tegen, voor

van voor

door

uiterlijk

om

bij, op, tijdens

bovendien, ook

nu

subsidie, premie, tegemoetkoming

tot dusver, tot nog toe

omdat

voordat

tegenhouden OF selecteren, kiezen, aanwijzen, aannemen

zitting hebben, deel uitmaken