Vertalingen

  • Vernederlands indien mogelijk woorden, uitdrukkingen en woordgroepen uit een andere taal.
  • Gebruik vaktermen uit een andere taal, maar cursiveer. bv. electronic data processing, afternoon tea, stiff upper lip

Vermijd leenvertalingen

Leenvertalingen zijn letterlijke vertalingen uit een andere taal die in strijd zijn met het Nederlands. Zo heb je anglicismen (ontleningen aan het Engels), gallicismen (ontleningen aan het Frans) en germanismen (ontleningen aan het Duits). Deze tekst vol letterlijke vertalingen toont je alvast hoe het niet moet.

Andere voorbeelden van anglicismen, gallicismen en germanismen (uit het Duits) vind je hieronder.

Schrijf niet...

maar wel...

Bemerking

De tachtiger jaren

Meer/meest + adjectief

bv. meest belangrijk

Onderlijnen

Op punt stellen

Akkoord zijn

Barema

Zakencijfer

Aan een prijs

Beroep doen op

Opmerking, aanmerking

De jaren tachtig

Superlatief of comparatief in één woord

bv. belangrijkst

Onderstrepen

Uitwerken, afwerken

Akkoord gaan

Loonschaal

Omzetcijfer

Tegen een prijs

Een beroep doen op