Zo'n, zulk of zulke?

Bij telbare substantieven:

  • Enkelvoud: Zo'n taalgebruik zegt immers veel over de percepties bij het publiek.
  • Meervoud: Sinds de negentiende eeuw werden zulke vormen van huiselijk geweld in strafwetboeken opgenomen.

Bij niet-telbare substantieven

  • het-woorden: Zulk huiselijk geweld komt meer en meer voor.
  • de-woorden: Zulke literatuur is niet langer voorhanden.