Titel

  • Kies een titel die de lading dekt.
  • Maak de titel kort en krachtig. Probeer origineel te zijn zodat de lezer gemotiveerd wordt om te beginnen te lezen en verder te lezen. Let er echter op dat een titel in een academische context 'droog' moet blijven.
  • Probeer te denken vanuit de lezer: welke zoektermen zal iemand gebruiken om je scriptie te vinden?
  • Naast een hoofdtitel staat er meestal ook een ondertitel. Die laatste specificeert wat je in de hoofdtitel hebt gezegd.

Goede voorbeelden

"(Leren) lezen in twee talen. Een onderzoek naar de Nederlandse en Franse leesvaardigheid
in het Stimulerend Meertalig Onderwijs in Brussel (STIMOB)" Masterscriptie van Gwen Muylaert. VUB.

"De liberale politicus: een man van zijn woord? Een keywordanalyse van het geschreven discours van Open Vld" Masterscriptie van Laurens Bynens. KUL.

"De vijand van mijn vijand: mijn vriend? Het ambigue karakter van de relaties tussen nazi-Duitsland en de Arabische wereld tussen 1933 en 1945." Masterscriptie van Elisabeth Ackaert. KUL.

"Het helen van historische wonden: slachtofferperspectieven in post-conflict Peru (1980-2012)" Masterscriptie van Eva Willems. UGent.