Talenbeleid

Talenbeleidsnota

Op 12 oktober 2017 keurde de Onderwijsraad de Talenbeleidsnota goed. Die nota verwoordt de UGent-visie op academische taalvaardigheid. Met de nota onderstreept de UGent dat ze de academische taalvaardigheid van haar studenten en docenten wil versterken. Dat bevordert immers de algemene talentontwikkeling en draagt bij tot kwaliteitsvol onderwijs. De nota neemt de onderwijstalen, Nederlands en Engels, als uitgangspunt en stelt een aantal strategische doelstellingen voorop, op niveau van studenten en docenten.

Werkgroep talenbeleid

Sinds het academiejaar 2014 – 2015 bestaat er aan de UGent een werkgroep Talenbeleid (academisch Nederlands en Engels) ter bevordering van een sterkere academische geletterdheid via onderwijs. In deze werkgroep, voorgezeten door de directeur onderwijs, zetelen taalexperten, de talenbeleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van elke faculteit, uit alle geledingen. Om de drie maanden komt de werkgroep samen om vanuit de talenbeleidsnota bestaande taalondersteuningsinitiatieven te evalueren en nieuwe initiatieven uit te werken en te faciliteren, zowel voor studenten als voor docenten.

In de werkgroep wordt elke faculteit vertegenwoordigd door ZAP'ers, de zogenaamde taalantennes. Zij zijn de link tussen de werkgroep en de faculteiten. Hun taak bestaat erin de eigen faculteit te informeren over en te motiveren voor universiteitsbrede acties. Daarnaast kan de taalantenne inspiratie halen uit initiatieven van andere faculteiten voor de eigen faculteit. Zo blijft de taalondersteuning en –begeleiding voor alle studenten gegarandeerd.


Taalantennes aan de UGent

 1. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: prof. Ann Dumoulin
 2. Faculteit Diergeneeskunde: prof. Pieter Cornillie
 3. Faculteit Economie en Bedrijfskunde: prof. Frederik Gailly
 4. Faculteit Farmaceutische Wetenschappen: prof. Valérie Vanhoorne
 5. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: prof. Miet De Letter
 6. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: prof. Hennie De Schepper
 7. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: prof. Filip Devos
 8. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen: prof. Hendrik Vos
 9. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen: prof. Louisa Bogaerts
 10. Faculteit Rechten en Criminologie: prof. Jan Verplaetse
 11. Faculteit Wetenschappen: prof. Tom Moens

Academische taaltoelatingsvoorwaarden

 

Talige startcompetenties 

In 2016 stelde een ad-hocwerkgroep in opdracht van de VLIR de talige startcompetenties voor het universitair onderwijs vast. In die werkgroep zetelden de taalbeleidscoördinatoren van de vijf Vlaamse universiteiten, aangevuld met experten. Opleidingen kunnen deze startcompetenties gebruiken wanneer ze studenten bewust willen maken van de talige vereisten in het eerste jaar.