Onderwijstools en lesopnames

Aan de UGent krijg je een doordachte en goed op elkaar afgestemde mix van online onderwijs en on campusonderwijs. Hiervoor worden diverse digitale toepassingen en platformen gebruikt. Je vindt hier de meest courante op een rijtje.

Onderwijstools

Welke tools bestaan er? En waarvoor worden ze gebruikt?

Klik voor meer informatie:

Online lessen en lesopnames

Via Panopto kunnen lesgevers online lessen en lesopnames voorzien. Ook als student kan je gebruik maken van dit videoplatform om bijvoorbeeld video's op te nemen voor opdrachten. Panopto bevat handige functionaliteiten waardoor je bijvoorbeeld gericht een bepaald stuk van de les opnieuw kunt bekijken, of je notities tijdens de les kan koppelen aan de uitleg van je lesgever. 

Lesopnames

 • Een lesgever beslist zelf in overleg met de opleiding of er lesopnames worden voorzien.
 • Als er lesopnames beschikbaar zijn voor een vak, kan je die vinden in de Ufora-site van dat vak (onder Overige tools > Panopto).
 • Onderzoek toont aan dat lesopnames vooral een positieve invloed hebben op het leerproces van studenten wanneer dit in combinatie is met deelname aan de live lessen. (Nordmann et al, 2018 en Edwards et al, 2019, Williams et al, 2012 en Wieling & Hofman, 2010.). Lesopnames zijn dus handig materiaal bij het verwerken van de inhoud van een vak, mits je ze slim gebruikt: Lesopnames: wat doe je ermee?
 • Je mag de lessen niet zelf opnemen via geluid en/of beeld.
 • Kom je als student liever niet in beeld? Dan kan je een plaats kiezen buiten beeld.
 • Ben je een student met een bijzonder statuut omwille van een functiebeperking? Dan is er in sommige situaties de mogelijkheid om de faciliteit ‘toegang tot lesopnames’ te krijgen. Je kan die faciliteit enkel inzetten voor hoorcolleges, en dus niet voor practica, oefensessies of lessen waar een hoge mate van interactie verwacht wordt, waardoor de faciliteit niet raakt aan het behalen van de eindcompetenties. Als je denkt in aanmerking te komen voor een bijzonder statuut kan je contact opnemen met het Team student & functiebeperking.
 • Opnames gebeuren via het videoplatform Panopto. Op de pagina kan je meer lezen over het gebruik ervan.

ChatGPT

Je kan er de laatste maanden niet aan ontsnappen: generatieve AI-tools in het algemeen - en ChatGPT in het bijzonder - zijn alomtegenwoordig, binnen en buiten de universiteitsmuren. En dat heeft impact op ons onderwijs.

 • Wat is dat eigenlijk, ChatGPT?
 • Wat kan het en wat kan het niet?
 • Welke gevaren schuilen er in het gebruik?
 • Wat vinden je lesgevers ervan mocht je het gebruiken?

Een antwoord op bovenstaande vragen over chatGPT.

ICT-wegwijzer voor studenten

Op deze pagina vind je een overzicht van de ICT-diensten voor studenten en kan je meer technische tips vinden om aan de slag te gaan met ICT toepassingen.