Welkom aan de UGent!

Op de pagina van jouw faculteit vind je alles over: introductiedagen - boekenverkoop - voorbereidingscursussen en zelftests - auditoria en leslokalen. Studeer je in Kortrijk? Dan vind je alle info op de pagina van campus Kortrijk

Praktische info voor een vlotte start

UGent-mail

 • Je UGent-account geeft je toegang tot je UGent mailbox
 • Alle e-mails van de UGent (financiële berichten, berichten van professoren, faculteiten enz.) worden naar je persoonlijke UGent-e-mailadres gestuurd

Lesrooster

 • De academische kalender geeft een overzicht van alle belangrijke data.
 • Alle lesroosters staan in de Studiegids. Kies je opleiding en klik rechts bovenaan op ‘Lesrooster 1ste semester’ of ‘Lesrooster 2de semester’.

 • Je individuele lesrooster kan je ook raadplegen via Mijn Kalender in de Oasis-toepassing voor onderwijsadministratie.

Wifi

 • Selecteer het Eduroam netwerk bij je Wifi-instellingen en vul 'loginnaam@ugent.be" (of je Ugent e-mailadres) en je UGent wachtwoord in
 • Accepteer daarna het certificaat

Attesten

Je kan een aantal attesten zelf downloaden of via je studentenadministratie verkrijgen.

Ufora

Dit is de elektronische leeromgeving waarop je:

 • informatie en studiemateriaal met betrekking tot je opleiding kan vinden
 • oefeningen kan maken
 • met de lesgevers en je medestudenten kan communiceren
 • Ga naar Ufora

Oasis

Hier staan al je administratieve gegevens verzameld. Je kan inloggen met je UGent-login en wachtwoord. Je kan er:

 • je vakken zien voor dit academiejaar en je curriculum goedkeuren
 • je persoonlijke lesrooster bekijken
 • een aantal attesten downloaden (inschrijvingsbewijs, attest voor NMBS).
 • Ga naar Oasis

Studeren aan de UGent

Bijzonder statuut

Voor bepaalde studenten zijn er individuele aanpassingen mogelijk die het studeren ondersteunen. Het kan worden toegekend aan personen in geval van een functiebeperking, erkende topsport, kunstbeoefening, anderstaligheid, mandaat in een centraal bestuurs- of adviesorgaan van de UGent, uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden of student-ondernemerschap.

Leerkrediet en studievoortgang

De Vlaamse overheid en de Universiteit Gent checken of je voldoende vordering maakt in je opleiding (= studievoortgang).

 • De overheid bewaakt dit via het systeem van leerkrediet
 • De UGent volgt je studievoortgang op en neemt maatregelen mocht je te veel vertraging oplopen tijdens je studie

 

Studeren en plannen

 • Studeren van grote pakketten leerstof vraagt een efficiënte studieaanpak. Scherp je vaardigheden aan zodat je op een goede manier met de inhoud aan de slag kan gaan.
 • Je kan gebruik maken van studieondersteuning, individueel of in groep. Studiebegeleiding en advies
 • In elke universitaire bacheloropleiding wordt een goede beheersing van academisch Nederlands verwacht. Als je problemen ondervindt om dat specifieke taalgebruik onder de knie te krijgen, kan je beroep doen op taalondersteuningsinitiatieven.

Evaluatie en examens

In de Studiegids vind je via de studiefiche van elk opleidingsonderdeel info over evaluatie- en examenvormen. Je cijfer voor een opleidingsonderdeel kan een combinatie zijn van een examen en vb. een groepswerk of tussentijdse proef. Hierover krijg je meer uitleg tijdens de eerste les.

Examens worden vnl. aan het eind van een semester of een academiejaar gehouden. In de kalender zijn drie examenperiodes vastgelegd.

Zit je met vragen?

Algemene informatie

Met vragen over herinschrijven, toelatingsvoorwaarden, studiegeld, studentenkaart ... richt je je tot de afdeling Studentenadministratie

Opleidingsgebonden en praktische informatie

Voor opleidingsgebonden en praktische informatie over je opleiding en de vakken die je volgt, raadpleeg je best eerst Ufora en je facultaire website. Met vragen over registratie curriculum, examenrooster, creditbewijs ... richt je je tot je Facultaire Studentenadministratie (FSA)

Monitoraat

In elke faculteit neemt het monitoraat initiatieven om het studeren vlotter te laten verlopen.

 • Merk je dat jouw studie niet zo vlot verloopt? De trajectbegeleider van je faculteit geeft je individueel advies over je studietraject en studievoortgang en begeleidt je bij het samenstellen van je vakkenpakket.
 • Nood aan extra uitleg of het bijspijkeren van je studievaardigheden? Contacteer de studiebegeleider(s).

Afdeling studieadvies

Word je geconfronteerd met studieproblemen en/of persoonlijke problemen? Ben je op zoek naar advies en begeleiding i.v.m. jouw studiekeuze?

 

 

Ombudspersonen

Bij conflicten met lesgevers of problemen over onderwijs- of examenactiviteiten kan je als student terecht bij de ombudspersonen

Meer dan studeren

Studiegeld

 • Lees meer over de facturatie
 • Wijzigt in de loop van het academiejaar je beursstatus? Dan zal ook de verrekening van je factuur wijzigen
 • Je kan de stand van je studiegeld raadplegen op Oasis

Ziekte en gezondheid

 • Ziekte of andere vormen van overmacht kunnen zorgen dat je een tijdje afwezig bent. Informeer je goed zodat je weet wat je moet ondernemen.
 • Nood aan een babbel? Langsgaan bij een studentenarts? Voor elk probleem kan je ergens terecht: Wel in je vel aan de UGent

Financiële ondersteuning en verzekering

Als student heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid. Deze ontvang je pas in de loop van het academiejaar. Om de hoge kosten aan de start van het academiejaar reeds te dekken kan je een voorschot vragen aan de Sociale Dienst.

Vrije tijd

Gent is een bruisende stad waar heel wat te doen is als student. Verken dus zeker eens het aanbod!

Fiets huren?