Wegwijs voor nieuwe studenten

Proficiat! Je bent nu officieel student aan de UGent! Op deze pagina vind je alle praktische info voor een vlotte start.

Wat staat jou allemaal te wachten als student? Onze alumna Laura Govaerts geeft je een korte rondleiding in Gent:

Info voor de eerste week

Tijdens de introductiedag maak je kennis met de faculteit, de leslokalen, je medestudenten, de studentenbegeleiding enz. Je krijgt er bovendien veel praktische informatie waardoor je goed geïnformeerd naar je eerste les kunt gaan (cursussen, handboeken, lesrooster, groepsindeling, practica, oefeningen...). Alles over introductiemomenten, boekenverkoop, voorbereiding, leslocaties, etc. vind je bij jouw faculteit:

UGent-account

Om de toegang tot onze toepassingen te beveiligen, gebruikt iedereen met een UGent-account multi-factor authenticatie (MFA). Bij het aanmelden geef je dus niet alleen je UGent-mailadres en wachtwoord in, maar ook een tweede factor, zoals een sms-code of een verificatie via een app op je smartphone. Niet zeker hoe het werkt? Bekijk dan eerst de DICT helpdeskpagina's of raadpleeg de veelgestelde vragen. Vind je daar geen antwoord op je vragen, contacteer dan de DICT Helpdesk. Voor andere vragen over je UGent-account kan je ook hier terecht.

UGent-mail

  • Je UGent-account geeft toegang tot je UGent mailbox. Alle mails van de UGent (berichten van professoren, je faculteit, financiële berichten enz.) worden naar je persoonlijke UGent e-mailadres gestuurd. Check dus regelmatig je mailbox!

Wifi

Op al onze campussen kan je gratis wifi gebruiken:

  • Selecteer het Eduroam netwerk bij je Wi-Fi instellingen. Vul 'loginnaam@ugent.be" (of je UGent e-mailadres) en je UGent wachtwoord in.
  • Accepteer daarna het certificaat.

Laptop

Je zal een laptop nodig hebben. Voor de meeste opleidingen is een goed werkende basislaptop voldoende. Voor sommige opleidingen is een meer geavanceerd model noodzakelijk, in dat geval word je hiervan op de hoogte gebracht.

Lesrooster

Waar en wanneer gaan je lessen door?

Attesten

Je kan een aantal attesten zelf downloaden of via je studentenadministratie verkrijgen.

Ufora - online leeromgeving

Hier vind je informatie en studiemateriaal met betrekking tot je opleiding en kan je met lesgevers en je medestudenten communiceren.

Oasis - administratieve omgeving

Hier staan je administratieve gegevens verzameld. Log in met je UGent-account en wachtwoord.

  • Je vakkenpakket (=curriculum) zien en goedkeuren (handleiding goedkeuren curriculum)
  • Je persoonlijke lesrooster bekijken
  • Attesten downloaden (inschrijvingsbewijs, attest voor NMBS)
  • Geef in de rubriek 'contactpersonen' de gegevens door van de personen die we in geval van nood best contacteren.
  •  Ga naar Oasis
Ben je kotstudent? Controleer je kotadres in Oasis en pas aan indien nodig. Zorg dat je kotadres steeds up-to-date is, zodat de UGent je in geval van nood kan bereiken.

Studeren aan de UGent

Leerkrediet en studievoortgang

De Vlaamse overheid en de UGent checken of je voldoende vordering maakt in je opleiding (= studievoortgang).

Studeren en plannen

Evaluatie en examens

In de studiefiche van elk opleidingsonderdeel staat info over evaluatie- en examenvormen. Je cijfer voor een opleidingsonderdeel kan een combinatie zijn van een examen en vb. een groepswerk of tussentijdse proef. Hierover krijg je meer uitleg tijdens de eerste les. De studiefiches vind je terug bij het tabblad 'programma' van elke opleiding. Examens vinden vnl. aan het eind van een semester of een academiejaar plaats. In de kalender zijn drie examenperiodes vastgelegd.

Bijzonder statuut

Soms zijn individuele aanpassingen mogelijk die je studie ondersteunen. In geval van een functiebeperking, erkende topsport, kunstbeoefening, anderstaligheid, mandaat in een centraal bestuurs- of adviesorgaan van de UGent, uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden of student-ondernemerschap kan je een bijzonder statuut aanvragen.

Zit je met vragen?

Algemene informatie

Opleidingsgebonden en praktische informatie

Begeleiding en advies

Als student is het zeker niet alle dagen feest. Je kan voor élke kwestie - hoe klein of ‘onschuldig’ ze ook lijkt – wel ergens terecht aan de UGent. Blijf er dus niet alleen mee zitten!

Studiefinanciering en verzekering

Studiegeld

Financiële ondersteuning en verzekering

Als student heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid. Deze ontvang je in de loop van het academiejaar. Om de hoge kosten aan de start van het academiejaar te dekken kan je een voorschot vragen aan de Sociale Dienst.

Studentenleven

Student zijn is meer dan studeren alleen. Gent is de ideale stad om te ontspannen, cultuur op te snuiven, een centje bij te verdienen, ... Geniet van de vele studentenvoordelen:

Verplaatsing