Wegwijs voor nieuwe studenten

Voorbereid aan de start

Praktische informatie en kennismaking

Op de studentenpagina van jouw faculteit kan je info terugvinden over:

Introductiedagen - Boekenverkoop - Voorbereidingscursussen en zelftests - Auditoria en leslokalen

Ga naar de facultaire studentenpagina's

Wifi via Eduroam

Zo maak je verbinding: selecteer het Eduroam netwerk bij je Wifi-instellingen en vul 'loginnaam@ugent.be" (of je Ugent e-mailadres) en je UGent wachtwoord in. Accepteer daarna het certificaat.

Meer info over ICT

Ufora

Ufora is de elektronische leeromgeving van de UGent waarop je informatie en studiemateriaal kan vinden met betrekking tot je opleiding. Je kan er ook oefeningen maken en met de lesgevers en je medestudenten communiceren.

Ga naar Ufora

Oasis

Oasis is de elektronische omgeving waar al je administratieve gegevens worden bijgehouden. Je vindt er de gegevens terug van je inschrijving en kan inloggen met je UGent-login en wachtwoord. Je kan:

 • Je vakken voor dit academiejaar zien en je curriculum goedkeuren
 • Je persoonlijk lesrooster bekijken
 • Een aantal attesten downloaden (inschrijvingsbewijs, attest voor NMBS)

Ga naar Oasis

Meer info over attesten

Aanspreekpunten in je faculteit

 • In elke faculteit is er een monitoraat. Het is een centraal aanspreekpunt voor alle studenten. De studiebegeleiders en de trajectbegeleiders nemen initiatieven om het studeren vlotter en efficiënter te laten verlopen en geven je advies over je persoonlijke studietraject en studievoortgang.
  Overzicht monitoraten
 • Met administratieve vragen over je curriculum, les- en examenrooster, ziekte ... kan je je richten tot de Facultaire Studentenadministratie (FSA).
  Overzicht FSA

Studeren aan campus Kortrijk

Volg je een opleiding op de campus in Kortrijk? Alle info omtrent lessenroosters, ondersteuning en studentenvoorzieningen vind je gebundeld op de pagina van de campus.

Meer info over campus Kortrijk

Lesroosters

De academische kalender geeft een overzicht met data van start en einde academiejaar, vakanties, examenperiodes, semesters, inhaalactiviteiten, onderwijsactiviteiten en feestdagen.

Bijzonder statuut

Als student kan je in een aantal specifieke situaties een bijzonder statuut aanvragen. Met een bijzonder statuut kan je individuele aanpassingen (onderwijs- en examenmaatregelen) krijgen.

 • Functiebeperking
 • Erkende topsport
 • Professionele kunstbeoefening
 • Mandaat
 • Uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden
 • Student-ondernemerschap
 • Anderstaligheid

Meer info over bijzonder statuut

Werken en studeren combineren

Indien je werken en studeren combineert kan je het statuut van werkstudent aanvragen. Hiermee kan je individuele aanpassingen (onderwijs- en examenmaatregelen) krijgen.

Meer info over werkstudentenstatuut

Info over jouw opleiding

De Studiegids geeft je een overzicht van het volledige opleidingsaanbod aan de UGent. Je kan er bij jouw opleiding per opleidingsonderdeel de studiefiche bekijken. Daarin kan je onder andere info terugvinden over:

 • Werkvormen
 • Situering en inhoud
 • Begin- en eindcompetenties
 • Studiemateriaal
 • Evaluatievormen

Ga naar de Studiegids

Op de webpagina van jouw faculteit kan je ook veel praktische info (introductiedagen, contactgegevens monitoraten, auditoria,...) terugvinden over je opleiding.

 Overzicht facultaire studentenpagina's

Efficiënter studeren

 • Studeren in het hoger onderwijs vraagt een efficiënte studieaanpak. Scherp je studeervaardigheden aan zodat je op een goede manier met de inhoud aan de slag kan gaan.
  Werken aan je studieaanpak
 • Je kan gebruik maken van allerlei activiteiten die worden georganiseerd rond efficiënter studeren, individueel of in groep. Voor eerstejaarsvakken wordt soms ook inhoudelijke studiebegeleiding aangeboden.
  Studiebegeleiding en advies
 • ‘SIMON zegt’ test verschillende vaardigheden en geeft je zicht op jouw startcompetenties voor je specifieke opleiding. Scoor je ergens minder goed, dan zie je meteen hoe je dit kan aanpakken en je slaagkansen verhogen. Je hoort bij de start van het academiejaar hoe en wanneer je ‘SIMON zegt’ kan invullen.

 • Aan de universiteit heb je in elke opleiding nood aan een goede kennis van academisch Nederlands. Als je problemen ondervindt om dat specifieke taalgebruik onder de knie te krijgen, kan je beroep doen op vele taalondersteuningsinitiatieven.
  Taalondersteuning

Leerkrediet en studievoortgang

Het is belangrijk dat je als student binnen een normale termijn je diploma behaalt. Er wordt daarom zowel door de Vlaamse overheid als de Universiteit Gent veel aandacht besteed aan studievoortgang: de vorderingen die je maakt doorheen je opleiding.

 • De overheid bewaakt dit via het systeem van leerkrediet, waarbij je studiepunten moet inzetten per opleidingsonderdeel dat je opneemt.
  Meer info over leerkrediet
 • Ook de UGent volgt je studievoortgang op en neemt maatregelen mocht je te veel vertraging oplopen tijdens je studie.
  Meer info over studievoortgangsbewaking
 • Merk je dat jouw studie niet zo vlot verloopt? De trajectbegeleider van de faculteit geeft je individueel advies over je studietraject en studievoortgang en begeleidt je bij het samenstellen van je vakkenpakket.
  Meer info over trajectbegeleiding

Ziekte en gezondheid

 • Ziekte of andere vormen van overmacht kunnen zorgen dat je kort of langdurig afwezig bent. Informeer je goed zodat je weet wat je moet ondernemen.
  Wat moet ik doen bij ziekte?
 • Voor medische hulp kan je terecht bij de studentenartsen.
  Studentenartsen
 • Met studiegebonden of persoonlijke problemen kan je terecht bij de studentenpsychologen.
  Studentenpsychologen
 • Met klachten over grensoverschrijdend gedrag (ongewenste intimiteiten, pesterijen, agressie) kan je terecht bij het Trustpunt.
  Trustpunt

Evaluatie en examens

In de Studiegids vind je via de studiefiche van elk opleidingsonderdeel info over de evaluatie- en examenvormen van het vak. Je cijfer voor een opleidingsonderdeel kan een combinatie zijn van een examen en bijvoorbeeld een groepswerk of tussentijdse proef. Hierover krijg je meer uitleg tijdens de eerste les.

Voor studenten met een bijzonder statuut kunnen – afhankelijk van de faciliteiten die je krijgt – in overleg andere evaluatievormen worden voorzien.

Examens

Examens worden voornamelijk aan het eind van een semester of een academiejaar gehouden. In de academische kalender zijn drie examenperiodes vastgelegd.

Meer info over examens (slagen en deliberatie, feedback, herexamens)

Meer info over examenroosters

Niet deelnemen aan examens

Examensecretariaat

Tijdens de examenperiode kan je op het examensecretariaat terecht voor meldingen en informatie (vb. het verplaatsen van examens, melden van afwezigheden, wijzigingen aan examenregeling etc.).

Meer info hierover vind je terug in de examenregeling en op de website van jouw faculteit.

Wanneer het niet zo vlot verloopt

Twijfels

Starten met een universitaire opleiding is voor de meeste studenten een sprong in het diepe. Het duurt vaak een paar maanden voor je zicht krijgt op hoe een opleiding in elkaar zit. Neem je tijd om hieraan te wennen. Ervaar je moeilijkheden of zit je met het gevoel dat het allemaal niet zo vlot loopt? Kom eens langs voor een gesprek en advies.

Overweeg je om aanpassingen te doen aan jouw curriculum, over te stappen naar een andere opleiding of te stoppen met je opleiding? Neem geen overhaaste beslissingen maar bespreek dit met de trajectbegeleider van het monitoraat!

Meer info over:

Ombudspersonen

Bij conflicten met lesgevers of problemen over onderwijs- of examenactiviteiten kan je als student terecht bij de ombudspersonen.

Facultaire en institutionele ombudsdiensten

Vrije tijd

Gent verkennen

Gent is een bruisende stad waar heel wat te doen is als student. Verken dus zeker eens het aanbod!

KLIK-studentenapp

Op zoek naar een sportbuddy? Iemand om samen te koken? Goesting om die nieuwe film in de cinema te zien in goed gezelschap? Of gewoon zin om nieuwe mensen te leren kennen? Dan is KLIK app iets voor jou. Nieuwe mensen ontmoeten in real life, daar gaat het om.
Plaats een zoekertje of reageer op een bericht en deel vrijblijvend jouw contactinfo met een medestudent.

KLIK-app

Op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de universiteit

Het magazine Schamper is een kritisch en onafhankelijk studentenblad en verschijnt tweewekelijks. Het wordt gratis verspreid in de faculteiten, resto’s en homes van de universiteit. Ook is er de studentenradio Urgent: die is iedere dag in de lucht en op het net.

Inspraak als student aan de UGent

De studentenvertegenwoordigers verdedigen de belangen van de studenten in bestuurs- en adviesorganen van de UGent en daarbuiten. De thema's zijn bijzonder divers gaande van onderwijsaangelegenheden (Onderwijs- en examenreglement (OER), bijzondere statuten, studiemaatregelen ...) tot sociale zaken (homes, studentenresto's).

Meer info over studentenvertegenwoordiging

Financiën en verzekering

Als student heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid. Deze ontvang je pas in de loop van het academiejaar. Om de hoge kosten aan de start van het academiejaar reeds te dekken kan je een voorschot vragen aan de Sociale Dienst.