Stories @ UGent @ Work 13: 'Vergadervrije (halve) dagen per week of per maand: hoe zinvol vinden werknemers dat?'

(09-10-2023) Meer dan één op vijf Vlaamse werknemers heeft moeite om werk af te krijgen door het aantal vergaderingen dat ze moeten bijwonen. In deze Story onderzoeken we in welke mate Vlaamse werknemers voorstander zijn van inplannen van vergadervrije momenten.

Toen we vorig jaar het welzijn op het werk van Vlaamse werknemers in kaart brachten, gaf meer dan één op vijf Vlaamse werknemers (21,6%) aan dat het aantal vergaderingen dat ze moeten bijwonen hen belemmert om hun werk af te krijgen. In deze nieuwe Story @ UGent @ Work onderzoeken we in welke mate Vlaamse werknemers voorstander zijn van het inplannen van vergadervrije momenten, zij het op dag-, week- of maandniveau en in welke mate zij verwachten dat dit hun productiviteit en welzijn op het werk zou verhogen.

Vijf opvallende bevindingen:

1. 5 op 10 Vlaamse werknemers is voorstander van een op voorhand vastgelegd vergadervrij moment per week of per maand, 4 op 10 staat ervoor open en slechts 1 op 10 is tegen.

2. Het meeste voorstanders kent het specifieke systeem van een vergadervrije halve dag per week, al is het verschil met andere uitwerkingen (een halve of hele dag per week of per maand) niet substantieel. Werkgevers lijken dus de flexibiliteit te hebben om de meest passende optie te kiezen.

3. Vrouwelijke werknemers zijn significant enthousiaster, net zoals leidinggevenden.

4. De voorstanders relateren vergadervrije momenten aan hoger welzijn op het werk. Veel vergaderingen moeten bijwonen kan de werkdruk verhogen doordat er minder tijd is om taken af te krijgen. Ook zorgt het voor minder autonomie waarmee je je taken en dagplanning zelf nog kan invullen. Laat werkdruk en beperkte autonomie nu net sleutelelementen zijn die voor stress zorgen.

5. In lijn met Amerikaanse onderzoek, verwachten vele Vlaamse werknemers, nog meer dan dat ze hoger welzijn verwachten, een hogere productiviteit door vergadervrije momenten. 48% van de respondenten geeft aan dat een vergadervrije halve dag per week hun productiviteit zou verhogen. Slechts 16% verwacht dit niet. De rest (36%) heeft geen uitgesproken verwachting.

Klik hier voor de volledige Story.