Wat we doen

UGent @ Work is één van de tien IDC van de Universiteit Gent

De Universiteit Gent investeert zwaar in ‘UGent @ Work’, één van de tien InterDisciplinaire onderzoeksConsortia gericht op maatschappelijke impact (IDC). In onderstaande video legt de rector van de UGent, prof. dr. Rik Van de Walle, uit waarom die investering zo belangrijk is.

IDC: InterDisciplinaire onderzoeksConsortia gericht op maatschappelijke impact

Een 'interdisciplinair onderzoeksconsortium gericht op maatschappelijke impact'. Dat is een mondvol. Maar wat betekent dit nu juist voor UGent @ Work? In die omslachtige omschrijving zitten drie kernideeën: onderzoek, interdisciplinariteit en maatschappelijke impact.

Onderzoek

Binnen UGent @ Work zal wetenschappelijk onderzoek gedaan worden rond topics rond werk en arbeidsmarkt en dat in de breedst mogelijke zin. Daar liggen in de toekomst grote uitdagingen, denk maar aan het stijgend aantal gevallen van burn-out, arbeidsmarktdiscriminatie en de impact van robotisering op onze arbeidsmarkt. Deze uitdagingen vragen erom de sterktes van verschillende disciplines te combineren.

Interdisciplinariteit

Aan de UGent worden topics rond werk en arbeidsmarkt bestudeerd door minstens 24 professoren en hun onderzoeksteams uit minstens zes faculteiten en minstens tien vakgroepen. In het verleden gebeurde dat deels op eilandjes. UGent @ Work wil ervoor zorgen dat de onderzoekers verbonden aan deze faculteiten en vakgroepen vanaf nu meer met elkaar gaan samenwerken. Daartoe organiseren we onder andere tweemaandelijkse seminariereeksen en een jaarlijkse doctoraatscursus. En we willen met het onderzoek dat uit die samenwerking voortkomt meer impact creëren voor de maatschappij en haar burgers.

Maatschappelijke impact

We willen niet dat onderzoek dat binnen UGent @ Work gebeurt in een schuif blijft liggen. We gaan meer en beter communiceren over onderzoeksresultaten (onder andere aan de hand van onze blog en kennisclips) en zo de maatschappij op pad zetten naar een meer evidence-based beleid. Het goedkoopste beleid is immers een beleid waarvan je, op basis van wetenschappelijk onderzoek, zeker bent dat het werkt. Daartoe lanceren we ook Laboratory @ UGent @ Work, waarmee we actief willen bijdragen aan het ontwikkelen van dit evidence-based beleidsadvies. Én we willen naast output van onderzoek communiceren aan de maatschappij ook input krijgen voor dit onderzoek vanuit de maatschappij. Daarvoor organiseren we grote bevragingen omtrent welke arbeidsmarktvragen wij volgens u moeten onderzoeken. De eerste bevraging vond plaats in januari 2021 en de eerste resultaten daarvan vindt u in onze Stories @ UGent @ Work. Ook zullen we via co-creatiepanels kleinere groepen van burgers later ook de praktische implicaties van onze resultaten mee laten duiden.

Dat bijdragen aan meer evidence-based beleid kan alvast op steun rekenen bij beleidsmakers zelf, zoals Hilde Crevits, Vlaams minister bevoegd voor onder andere werk, aangeeft in onderstaande video.

TL;DR

In onderstaande video legt de hoofdpromotor van UGent @ Work prof. dr. Stijn Baert het nog eens allemaal voor u uit.

Gerelateerde inhoud