EFRO GTI WVL-project: Proeftuin voeding-water

Financiering

Logo EFRO-VLAIO     

Logo Europa     Logo West-Vlaanderen

Omschrijving

De stap van onderzoeksfase naar implementatie van technologische innovaties is bij bedrijven vaak nog te groot of te complex. Hierdoor is er sprake van een kloof tussen onderzoek en de uiteindelijke marktpenetratie. Dit EFRO project wil hierop inspelen door een proeftuin op te zetten voor (West-)Vlaamse voedingsbedrijven.

Dankzij de inrichting van een mini-voedingsfabriek met modulaire pilootlijnen en een bijhorende waterbehandelingsruimte kunnen deze bedrijven op representatieve schaal alternatieve en innovatieve technologieën testen op verschillende eenheidsbewerkingen (wassen, snijden…). Binnen deze proeftuin is het mogelijk om de economische, ecologische en sociale impact van diverse technologieën in kaart te brengen.

Via het project ‘Proeftuin voeding-water’ willen UGent campus Kortrijk, TUA West en VLAKWA hun kennis bundelen ten voordele van bedrijven uit de watertechnologie- en aardappelen, groeten en fruit sector. Er zal een multidisciplinair netwerk uitgebouwd worden rond de diverse expertises aanwezig in de (academische) onderzoekswereld, de praktijkcentra en de bedrijfswereld rond verwerken van AGF en waterbehandeling. Via regelmatig overleg tussen de leden van thematische werkgroepen zal kruisbestuiving naar andere sectoren mogelijk gemaakt worden. Op die manier kan naast het co-creërende aspect ook een controlerend aspect aan bod komen waarbij nieuwe gebruikers, mogelijkheden en marktopportuniteiten worden ontdekt en besproken. 

Het Europees project Proeftuin Voeding-Water werd ingediend in het kader van de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen-programma. De totale projectkost bedraagt 1.069.000 euro, waarvoor het partnerschap 427.600 euro Europese steun ontvangt via het EFRO Vlaanderen-programma. Er wordt ook 213.800 euro cofinanciering voorzien vanuit het Vlaamse Hermes-fonds. De provincie West-Vlaanderen draagt 170.000 euro bij in het project. De overige middelen komen van UGent, TUA West en VLAKWA.

Partners

logo_UGENT_KORTRIJK.png     Tua West     Vlakwa

Duur van het project

  • Van juni 2017 tot september 2021
  • Projectbudget: € 1.069.000