Stages aanbieden aan studenten

Ben je op zoek naar een stagiair voor jouw bedrijf of organisatie? Neem dan rechtstreeks contact op met de stagecoördinator van de faculteit of de opleiding.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Contactpersoon per opleiding:

Faculteit Recht en Criminologie

Master Rechten

Bachelor Criminologische Wetenschappen

Faculteit Wetenschappen

Facultair aanspreekpunt: fsa.we@ugent.be

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Webpagina: stage economie en bedrijfskunde

Facultair aanspreekpunt: stage.eb@ugent.be

Contactpersoon per opleiding:

Faculteit Diergeneeskunde

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Facultair aanspreekpunt: stage.pp@ugent.be

Buitenlandse stages: international.pp@ugent.be

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Facultair aanspreekpunt: internship.fbw@ugent.be 

Opleidingen:

  • Bio-ingenieur
  • Industrieel ingenieur
    • Bio-industriële wetenschappen (circulaire bioprocestechnologie)
    • Biochemie
    • Voedingsindustrie
    • Land- en tuinbouwkunde

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Facultair aanspreekpunt: inge.vantongelen@ugent.be

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen