Stages Economie en Bedrijfskunde

Handelswetenschappen

Alle studenten Handelswetenschappen volgen in de Master een verplichte stage van 11 weken binnen het domein van de gekozen afstudeerrichting.

Bestuurskunde en publiek management

Alle studenten Bestuurskunde en Publiek Management volgen in 3de Bachelor een verplichte stage van 9 weken.

Toegepaste economische wetenschappen (TEW)

Alle studenten TEW hebben de mogelijkheid om een stage op te nemen als keuzeopleidingsonderdeel in de Master.

Handelsingenieur

Alle studenten Handelsingenieur hebben de mogelijkheid om een stage op te nemen als keuzeopleidingsonderdeel in de Master.

Economische wetenschappen (EW)

Alle studenten EW hebben de mogelijkheid om een stage op te nemen als keuzeopleidingsonderdeel in de Master.

Studenten hebben enkel binnen bovenstaande opleidingen de mogelijkheid om stage te lopen. Vrijwillige stages worden binnen deze opleidingen niet ondersteund. Vrijwillige stages zijn enkel mogelijk voor opleidingen zonder stage in het curriculum of in het verlengde van een stage binnen de opleiding.