Onderzoek in de groep van Aurelien Carlier

Plant-bacterie interacties

We zijn geïnteresseerd in de interacties tussen bacteriën en hun gastheren. De microbiota spelen een essentiële rol in de gezondheid en groei van planten, maar hoe nuttige bacteriën door de plant herkend worden, is niet goed gekend. Dit is vooral zo in de fylosfeer, het bovengrondse deel van de plant dat bestaat uit de stengel, bladeren, bloemen en vruchten. Recente gegevens suggereren dat verschillende plantensoorten een historische pathway hebben ontwikkeld of gecoöpteerd om symbionten te vangen en verticaal door te geven naar hun nakomelingen. Het verwerven van inzichten in de mechanismen die toelaten nuttige bacteriën ter hoogte van het bladoppervlak herkennen, is noodzakelijk om de rijkdom en diversiteit van het plantenmicrobioom te kunnen gebruiken in de landbouw.

Bladnodule symbiose

Leaf nodule symbiosis

Meer specifiek focust ons onderzoek op obligate of verticaal doorgegeven mutualistische symbiosen. Deze zijn heel moeilijk te bestuderen met traditionele methoden omdat de moleculaire processen zich ontwikkelden en verstrengelden gedurende miljoenen jaren van co-evolutie. Daar tegenover staat dat ze het meest belovend zijn voor toepassingen en inzichten in de co-evolutie van gastheer en bacterie. Obligate symbiosen behoren tot de meest succesvolle biologische partnerschappen en vertegenwoordigen een fantastische bron aan biologische innovatie. Inderdaad, sommige van de meeste oude obligate symbiosen gaven vorm aan het leven en aan de wereld, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van de huidige mitochondria en chloroplasten.

Groepsleden

group-2018.JPG

Indien je interesse hebt om de groep te vervoegen voor een master- of doctoraatsproject, bezorg je CV aan aurelien(dot)carlier (at) UGent(dot)be.

Publicaties