Over de vakgroep

De vakgroep Biologie speelt een centrale rol in de opleiding van biologie-studenten door onderwijs te verstrekken in een brede waaier van biologische disciplines, gecentreerd rond Ecologie, Evolutie, Functionele Biologie en Biodiversiteit.

De Bachelor- en Master programma's hebben als centraal thema het organisme, hetzij als lid van een soort (Biodiversiteit), hetzij als interagerende partner met de omgeving (Ecologie), als resultaat van een evolutie-proces (Evolutie) of als een functionerende entiteit (Functionele Biologie).

Onderzoek wordt binnen de vakgroep uitgevoerd in 14 onderzoeksgroepen in verschillende zoölogische, botanische en ecologische disciplines.

Tenslotte werkt de vakgroep nauw samen met de Plantentuin en het Museum voor Dierkunde, die beide een belangrijke rol spelen in de opleiding van biologie-studenten, en in de ondersteuning van meerdere onderzoeksprogramma's.

Prof. dr. Luc Lens (Vakgroepvoorzitter)

Duurzaamheidscommissie

De duurzaamheidscommissie Biologie streeft ernaar om de ecologische voetafdruk van haar studenten en personeel te verkleinen en een ecologisch, sociaal en economisch duurzame werk- en studieomgeving te creeëren.

Facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (FCW0)