Biologen op de arbeidsmarkt

Vroeger vond je biologen vooral terug in het onderzoek en het onderwijs. Nu vind je ze in zowat alle sectoren van de arbeidsmarkt.

  • Onderwijs (secundair onderwijs, hoger onderwijs, organisaties betrokken in milieu-educatie)
  • Wetenschappelijk onderzoek (universiteiten, researchafdelingen van privébedrijven, openbare instellingen, bv. de Nationale Plantentuin Meise, Koninklijk Instituut voor Natuurweten­schappen (KBIN), Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO), Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), Zoo Antwerpen, Ministerie van Landbouw, Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie van Onderwijs)
  • Industriële- en dienstensector
   • farmaceutische en medische industrie
   • landbouwindustrie (o.a. zaden, meststoffen, pesticiden)
   • levensmiddelenindustrie
   • chemische industrie (o.a. kunststoffen)
   • klinische laboratoria
   • biotechnologische bedrijven
   • adviesbureaus i.v.m. veiligheid en milieu
  • Openbare besturen
   • milieu-educatie
   • natuurbehoud
   • milieudeskundige

Interviews

Prof. dr. Maurice HoffmannMaurice Hoffmann

Directeur Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, hoofddocent UGent, Vakgroep Biologie
Master in de Biologie (1981)
Passie voor al wat leeft en hoe dat alles met elkaar verweven is in een constant veranderende omgeving; eerste interesses waren vogels, hogere planten, mossen

Meerwaarde aan de opleiding Biologie:

Inzicht in ecologische interacties tussen omgeving en biota en tussen biota onderling, leren omgaan met de veelheid aan wetenschappelijke EN niet-wetenschappelijke informatiebronnen, leren denken op een hoger syntheseniveau dan het individu, systeemdenken, herkennen van algemene principes uit specifieke voorbeelden, parate soort- en systeemkennis.

Waarom kiezen voor Biologie?

Biologie geeft een meer dan goede basis voor een loopbaan in wetenschap, beleid en business in zeer uiteenlopende branches, als je maar open staat voor altijd maar nieuwe uitdagingen; er is wel meer perspectief als je open staat voor meer dan de fundamentele biologische vraagstellingen.
_________________________________

Nele De MeesterNele De Meester

Assistent Biologie, Onderzoeksgroep Mariene Biologie
UGent Master in de Biologie (2009)
Passie voor de natuur, grote interesse in dieren- en plantenwereld. Meisjesdroom :-)

Meerwaarde aan de opleiding Biologie:

De vele excursies en stages zijn echt een heel grote meerwaarde. Zo leer je een echte bioloog worden en leer je op de vragen van familie en vrienden te antwoorden ("jij bent een bioloog, welk beestje is dat?'). Ook bachelorproef en masterproef zijn me zeer goed bevallen, ze zorgen ervoor dat je kan proeven van het leven van een echte wetenschapper!

Waarom kiezen voor Biologie?

Groot aanbod excursies en stages, interessante keuze voor majors.
_________________________________

dr. Ann Van LandschootAnn Van Landschoot

Manager, medische firma Regulatory affairs
Master in de Biologie (1995)

Meerwaarde aan de opleiding Biologie:

Zelfstandig werken, protocols begrijpen en uitvoeren, logisch denken, veel informatie verwerken tot een voor iedereen begrijpbare uitleg

Waarom kiezen voor Biologie?

Je komt er wijze gasten tegen!
_________________________________

Dr. Kevin LambeetsKevin Lambeets

Consulent natuur, Natuurpunt
Master in de Biologie (2004)
Ik heb voor de opleiding Biologie gekozen uit interesse. Ik zou deze keuze opnieuw maken gezien de brede wetenschappelijke vorming en de vaak inspirerende en enthousiasmerende lesgevers.

Meerwaarde aan de opleiding Biologie:

Biologen worden op de arbeidsmarkt gewaardeerd dankzij hun brede vorming en domein overschrijdende kennis; naast louter biologie beheersen ze ook andere wetenschappelijke disciplines. Vaak kunnen ze vlot schrijven en is constructief samenwerken met anderen geen probleem. Biologen zijn kritisch van geest en flexibel ingesteld. Ik raad Biologie ook toekomstige studenten aan, zeker nu individuele trajecten en professionalisering in de opleiding mogelijk zijn. De richting vergt heel wat persoonlijke inspanningen en verantwoordelijkheid van de studenten. Je moet met andere woorden bereid zijn om te werken, maar dat zal op de arbeidsmarkt niet anders zijn.

Waarom kiezen voor Biologie?

Mijn opleiding heeft me vooral bijgebracht om nieuwsgierig te blijven, kritisch na te denken en samen te werken waar het kan. Ik benut deze kritische ingesteldheid, de onderzoekscompetenties en het domein overschrijdend denken nog steeds. Verder heb ik geleerd om vlotter informatie te delen, wat zeer belangrijk is binnen mijn functie bij Natuurpunt. Het leukste aan mijn studententijd was het ‘vrijheid – blijheid’ gevoel en de talrijke vriendschappen die ik heb overgehouden.
_________________________________

Fanny De RuysscherFanny De Ruysscher

Leerkracht Toegepaste Biologie, Tuinbouwschool Melle
Master in de Biologie (2005)
Grote interesse voor het vak Biologie tijdens het secundair en de brede waaier aan inhouden in de opleiding Biologie aan de UGent

Meerwaarde aan de opleiding Biologie:

De vele wetenschappelijke disciplines die in de opleiding aan bod komen, zijn noodzakelijke om de natuurlijke processen en systemen aan een klas te kunnen overbrengen. Vaak moet ik zelf handleidingen en cursussen schrijven en dankzij mijn studies aan de UGent weet ik gemakkelijk gekende en nieuwe materie te verzamelen, te bundelen en te synthetiseren.

Waarom kiezen voor Biologie?

De inhouden (vooral de biologische) bleven me verrassen en ook al is de opleiding zwaar, met mijn diploma mag ik nu het mooiste vak onderwijzen.

Concrete vacatures

Hier krijg je een idee van jobs waarvoor biologen kunnen solliciteren