Troeven Biologie

Plantentuin en Museum voor Dierkunde

De infrastructuur voor de biologieopleiding in Gent is uniek.

Zo is er een Plantentuin met 8 000 levende soorten, een herbarium met 200 000 specimens,
een Museum voor Dierkunde met meer dan 50 000 specimens, een collectie van bacteriën met meer dan 23 000 stammen, een bibliotheek met uitgebreide toegang tot internationale digitale databanken enz.

Niet alleen theorie !

Een studie biologie omvat uiteraard niet alleen theorie; de praktijk is minstens even belangrijk!

Studenten biologie brengen al in het eerste jaar meer dan de helft van hun tijd door in de practicumzaal en het laboratorium. Tijdens praktische oefeningen en werkcolleges wordt er in kleine groepen gewerkt onder begeleiding van assistenten. Die oefeningen vormen een belangrijke aanvulling bij de theorie. De studenten raken vertrouwd met experimenten en wetenschappelijke observatie, en studeren op die manier ook al een deel van de theoretische kennis door deze in de praktijk te brengen.

Maar daarnaast trek je ook de natuur in! Ook zijn er veldexcursies gepland in het kader van de vakken Ecologie, Biodiversiteit van planten, Biodiversiteit van ongewervelden/gewervelden, en Geologie: systeem Aarde.

In het tweede en derde jaar bachelor zijn er dag- en weekverblijven (stages) gepland in Vlaamse en Noord-Franse natuurreservaten. Daarnaast moet je voor het vak ‘Biodiversiteit van gewervelden’ en ‘Geleedpotigen’ zelf de natuur intrekken en een logboek maken, waarin je een aantal observaties van soorten bijhoudt .

Het is zeker niet zo dat je enkel theorie te verwerken krijgt, en geen praktische kennis op doet.

Bekijk foto's die dit aantonen