Wat is biologie?

‘De studie van de complexiteit en de evolutie van het leven, en de relatie tussen de verschillende componenten ervan’

Wat is biologie ?

Er bestaan duizend-en-één redenen om biologie te studeren. Velen doen het uit liefde voor de natuur en trekken geregeld het veld in om planten en dieren te bestuderen, maar dat is maar een klein aspect van wat biologie allemaal omvat. Biologen zijn vooral ook gefascineerd door de evolutie van het leven, of hoe organismen en ecosystemen precies functioneren. Nog anderen stellen zich vragen bij de rol van de mens in het verlies van biodiversiteit en andere Global Change fenomenen. Sommigen beschouwen de studie­richting Biologie dan weer veeleer pragmatisch, als een ideale opstap naar een job in het onderwijs of in de sector van het natuurbehoud. Maar ook dat is maar een deel van de arbeidsmarkt waar biologen kunnen terechtkomen, gezien ze kunnen steunen op een zeer ‘allround’ opleiding.

Een bioloog is dus iemand die geïnteresseerd is in Evolutie, Natuurbehoud en natuurbeheer, Biodiversiteit, Mariene, zoetwater of terrestrische ecologie, ‘Global change’ problematiek, Ontwikkelingsbiologie, Fysiologie, …

In de studies komen grote vragen aan bod zoals:

 • Waarom sterven honingbijen massaal over gans de wereld?
 • Waarom bestaat seks?
 • Waarin onderscheidt de mens zich van naaste verwanten?
 • Hoe erg is het gesteld met de degradatie van de natuur en biodiversiteit, zowel in België als wereldwijd?
 • Hoe werkt evolutie? Wat zijn de mechanismen die erachter zitten?


Meer dan fysica en scheikunde, treedt biologie buiten haar eigen oevers en vormt ze gespreksvoer in media en maatschappij. Zelfs de drie grote filosofische vragen 'wie ben ik?', 'vanwaar kom ik?', 'waar ga ik naartoe?', redden het niet langer zonder insteek van de biologie. Op dit meta-niveau is het dan ook bijzonder boeiende om uit te zoeken in hoeverre een biologisch denken zingevend werkt en tot welk soort wereldbeeld zij leidt.


Een bioloog is dus een wetenschapper

 • met brede wetenschappelijke basis
 • met interesse voor levenslang leren
 • met interesse voor processen, concepten, patronen, fenomenen, relaties, ...
 • met technische vaardigheden in experimenteel denken en uitvoeren van experimenten
 • met statistische vaardigheden in het analyseren van gegevens
 • met een uitgesproken intellectueel enthousiasme voor het willen begrijpen van levende systemen !

 

Ook in de studiekiezer wordt via het overzicht en getuigenissen een beeld geschetst van wat biologie studeren inhoudt. Je vindt daar ook een brochure over de opleiding Biologie.

Wat is het verschil met aanverwante opleidingen ?

In de opleiding Biomedische wetenschappen bekijken we het leven op genetisch en cellulair niveau, werken we vooral in het labo en werken we enkel met modelsoorten. Bij biomedische wetenschappen staat onderzoek in functie van menselijke gezondheid en de medische toepassingen centraal.

De opleiding Biochemie en Biotechnologie richt zich eveneens van cel- tot modelorganisme, maar in tegenstelling tot de biomedische opleiding staan zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksvraagstellingen centraal. Deze onderzoeksvraagstellingen zijn ook niet beperkt  tot dieren, er is ook aandacht voor planten en bacteriën.

In de opleiding Bio- ingenieur kijken we van het genetisch niveau tot op het niveau van gemeenschappen en ecosystemen, maar concentreren we ons vooral op de economisch belangrijke soorten (visserij, landbouw, bosbeheer). Hier werken we zowel in het labo als op het veld.

De opleiding Biologie is dus veel ruimer, daar de discipline zelf eigenlijk de basis vormt voor alle hierboven vermelde opleidingen. In de Biologie kijken we eveneens van gen- tot ecosysteem, en vertoeven we zowel in het labo als op het veld. Niet enkel modelsoorten maar in principe alle soorten en ook hun relatie met de omgeving staan centraal. Daarenboven wordt dit alles in een evolutieve context geplaatst.