Document acties

Attest trein, kinderbijslag, inschrijving,...

Bewijs van inschrijving, attest van verzekering en NMBS-Schooltreinkaart

Ingeschreven via diploma- of creditcontract

Nadat wij je (her)inschrijving hebben verwerkt, kan je via http://oasis.UGent.be, na inloggen met je persoonlijk wachtwoord, attesten downloaden en printen:

 • Bewijs van inschrijving
 • Attest voor de verzekering (in Nederlands en Engels; voor Erasmusstudenten)
 • Attest voor een NMBS-schooltreinkaart

De attesten bevatten een authenticiteitscode op basis waarvan de echtheid kan worden gecontroleerd.

 • Voor de NMBS niet je het attest vast aan het formulier C42 van de NMBS. Vergeet niet je thuisadres en het nummer van je identiteitskaart op dit formulier te vermelden.
 • Voor De Lijn (tram en bus) heb je geen attest nodig. Immers tot en met 24 jaar kan iedereen (ook niet-studenten) een 'Buzzy Pazz' aanvragen. Vanaf 25 jaar kan je een 'Omnipas' aanvragen.

Ingeschreven via examencontract

Je kan enkel een attest van inschrijving bekomen (niet voor verzekering noch voor NMBS).

Ingeschreven voor permanente vorming (PEV)

Je kan enkel een attest van inschrijving en voor de verzekering bekomen (niet voor NMBS).

Attest van slagen

Het kan een tijd duren vooraleer je je diploma ontvangt.

Je kan in afwachting wel een attest van slagen downloaden via http://oasis.ugent.be.

De attesten bevatten een authenticiteitscode op basis waarvan de echtheid kan worden gecontroleerd via http://attestering.ugent.be/check.html

Puntenlijst

zie: Oasis-webtoepassing voor studenten

RVA attest C98

Indien je werkloos bent en je bent door de RVA "vrijgesteld om te studeren", dan dien je maandelijks een aanwezigheidsattest C98 te laten invullen via je facultaire studentenadministratie.

 1. Leg dit attest 1 x per maand ter ondertekening voor aan elke lesgever waarvan je die maand les krijgt.
 2. Na elke maand toon je dit attest aan je facultaire studentenadministratie die het zal afstempelen en ondertekenen.
 3. Dien in bij je uitbetalingsinstelling als bijlage bij het aanwezigheidsattest C98.

RVA attest C93

Dit RVA attest C93 kan enkel ingevuld worden door de centrale studentenadministratie.

Je komt daartoe ofwel persoonlijk langs, ofwel stuur je het op per e-mail of per post.

De centrale studentenadministratie kan dit formulier ook pas correct invullen nadat je curriculum is goedgekeurd. De RVA moet namelijk met zekerheid weten of je minstens 27 studiepunten opneemt.

Indien het om een verlenging gaat, vermeld dit dan ook duidelijk.

Attestering aantal studiepunten voor Nederlandse IB DUO-beurs

Als Nederlandse student heb je soms een attest nodig van 'voltijds' studeren om in aanmerking te komen voor een Nederlandse studiebeurs. Als criterium voor 'voltijdse studie' wordt minimaal 54 studiepunten gehanteerd.

Mail jouw in te vullen attest naar studentenadministratie@UGent.be of ga langs bij de centrale studentenadministratie.

Attest van overgangsrecht

Indien je een diploma hebt van 'licentiaat', 'burgerlijk ingenieur(-architect)', 'arts', 'huisarts', 'tandarts', 'dierenarts', 'bio-ingenieur', 'aanvullende opleiding' of 'specialisatieopleiding' in de 'oude structuur', dan kan je een 'attest van overgangsrecht' krijgen (ook voor geïntegreerde opleidingen 'licentiaat' en 'industrieel ingenieur' uit HoGent en HoWest).

Dit attest verklaart het overgangsrecht tot 'master' in de 'nieuwe structuur' (kort: dat bv je licentiaatsdiploma hetzelfde is als een master nu).

Je kan dit attest aanvragen via studentenadministratie@UGent.be. Vermeld het volgende:

 • onderwerp: attest van overgangsrecht
 • taal: Nederlands / Engels / Nederlands+Engels
 • voornaam naam
 • (oud) studentennummer of geboortedatum
 • betrokken opleiding
 • huidig thuisadres

Kinderbijslag

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers krijgt de informatie over je inschrijving als student rechtstreeks via de databank van de Vlaamse Gemeenschap.

Wij leveren dus geen attest noch vullen wij een formulier in voor het kinderbijslagfonds. Dit is geen onwil maar is in opdracht van de Vlaamse Overheid. De kinderbijslagfondsen dienen zich bij het ontbreken van gegevens te wenden tot hun overkoepelende monitor diensten en niet tot de universiteit.

Wanneer je als student geen kinderbijslag meer ontvangt of indien je een herinnering hebt ontvangen met de vraag naar een inschrijvingsbewijs ga je best even kijken op www.studentenportaal.be. Je dient hier aan te melden met je token of eID.

Wanneer de onderstaande boodschap zichtbaar is op de startpagina van het portaal, wil dit zeggen dat je je kinderbijslagfonds best zo snel mogelijk contacteert om het recht op kinderbijslag terug vast te stellen. Het kinderbijslagfonds zal het nodige doen opdat de elektronische attesten toch goed verwerkt zouden worden.

Je elektronische inschrijvingsattest om je recht op kinderbijslag vast te stellen voor academiejaar xxxx kan niet worden afgeleverd, omdat je voor het academiejaar van inschrijving niet bekend staat als rechtgevende op kinderbijslag, of omdat je fonds niet is aangesloten op de elektronische uitwisseling. Contacteer het kinderbijslagfonds dat het laatst kinderbijslag uitbetaalde.  Je vindt dit terug op een rekeninguittreksel.

Meer info

Contact

Ook voor geïntegreerde opleidingen HoGent en HoWest

Volgde je in 2012-2013 of eerder een opleiding aan de HoGent of de HoWest, die nu is geïntegreerd in de UGent, dan dien je attesten aan te vragen via studentenadministratie@UGent.be

Contact

Centrale Studentenadministratie