Attesten voor studenten huidig academiejaar

Groeipakket of kinderbijslag

Sinds 1 januari 2019 is de kinderbijslag geregionaliseerd. Afhankelijk van je domicilie, ontvang je een 'groeipakket' (Vlaanderen) of 'kinderbijslag' (andere regio's).

Wij leveren geen attest, noch vullen wij een formulier in voor het kinderbijslagfonds.

Meer info en contact

Belangrijke links

Inschrijvingsbewijs, attest van slagen, puntenlijst, NMBS attest, verzekeringsattest

Vind je op Oasis-webtoepassing voor studenten. Let op: selecteer het juiste academiejaar.

Lees meer over de voorwaarden tot het bekomen van o.a. een schoolabonnement voor de trein op de website van de NMBS

Voor De Lijn (tram/bus) heb je geen attest nodig. Immers t.e.m. 24 jaar kan iedereen (ook niet-studenten) een Buzzy Pazz aanvragen. Vanaf 25 jaar kan je een Omnipas aanvragen. 

Attesten ten behoeve van Sociale Verzekeringsfondsen

Sociale Verzekeringsfondsen (Securex, Xerius, Liantis, Partena, Acerta, ...) vragen de student of ouders soms om een attest van inschrijving, regelmatig volgen van lessen of om daartoe een formulier in te laten vullen door onze administratie.

Wij leveren echter geen specifiek attest, noch vullen wij een formulier in. Dit is conform de regelgeving van het Agentschap Ondernemen en Innoveren.

Ter vervanging dien je volgende 2 documenten in:

  1. Download zelf een inschrijvingsbewijs via Oasis-webtoepassing voor studenten. Het document bevat onderaan rechts een code en link waardoor de authenticiteit kan gecheckt worden.
    Indien je deze niet meer zelf kan downloaden (wegens bv geen student meer): zie Attesten voor alumni en studenten vorige academiejaren. In dit laatste geval: noch de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's noch de facultaire studentenadministratie zal attesten bezorgen op vraag van b.v. ouders of het Sociale Verzekeringsfonds, maar enkel op vraag van de student zelf.
  2. In het jaar daarop kan ook gevraagd worden naar je puntenbrief als bewijs van deelname aan de examens (en het behalen van het minimumcriterium van 27 studiepunten).
    Je puntenbrief kan je eveneens zelf downloaden via Oasis-webtoepassing voor studenten. Indien je niet langer bent ingeschreven, contacteer je hiervoor je facultaire studentenadministratie.

Meer info

Contact

Mocht je situatie een uitzondering zijn (thesisjaar of puntenbriefje zonder aantoonbare 27 studiepunten) of bij andere vragen: contacteer

RVA attest

C98 - Aanwezigheidsattest

Indien je werkloos bent en je bent door de RVA vrijgesteld om te studeren, dan laat je maandelijks een aanwezigheidsattest C98 invullen via je facultaire studentenadministratie.

  1. Leg dit attest 1 x per maand ter ondertekening voor aan elke lesgever waarvan je die maand les krijgt.
  2. Na elke maand toon je dit attest aan je facultaire studentenadministratie die het zal afstempelen en ondertekenen.
  3. Dien in bij je uitbetalingsinstelling als bijlage bij het aanwezigheidsattest C98.

C93

Dit RVA attest C93 kan enkel ingevuld worden door de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's, nadat je curriculum is goedgekeurd en je minstens 27 studiepunten opneemt.

Indien het om een verlenging gaat, vermeld dit dan ook duidelijk.

Privacy clausule

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de privacywetgeving.

Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen of attesten afleveren aan ouders maar enkel aan de betrokken student zelf.

Contact