Attesten voor studenten huidig academiejaar

Kinderbijslag

Het Federaal agentschap voor kinderbijslag krijgt de informatie over je inschrijving als student rechtstreeks via de databank van de Vlaamse Gemeenschap.

Wij leveren dus geen attest, noch vullen wij een formulier in voor het kinderbijslagfonds.

Meer info

Contact

Attesten

Inschrijvingsbewijs, attest van slagen, puntenlijst, NMBS attest, verzekeringsattest

Vind je op Oasis-webtoepassing voor studenten

RVA attest

C98

Indien je werkloos bent en je bent door de RVA vrijgesteld om te studeren, dan laat je maandelijks een aanwezigheidsattest C98 invullen via je facultaire studentenadministratie.

  1. Leg dit attest 1 x per maand ter ondertekening voor aan elke lesgever waarvan je die maand les krijgt.
  2. Na elke maand toon je dit attest aan je facultaire studentenadministratie die het zal afstempelen en ondertekenen.
  3. Dien in bij je uitbetalingsinstelling als bijlage bij het aanwezigheidsattest C98.

C93

Dit RVA attest C93 kan enkel ingevuld worden door de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's, nadat je curriculum is goedgekeurd en je minstens 27 studiepunten opneemt.

Indien het om een verlenging gaat, vermeld dit dan ook duidelijk.

Privacy clausule

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de Privacywet van 8 december 1992

Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen aan ouders maar enkel aan de betrokken student zelf.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's