Wat doen indien u geen groeipakket (kinderbijslag) meer ontvangt

Voorwaarden groeipakket/kinderbijslag

Op Centen voor studenten kan u de voorwaarden nakijken om kinderbijslag te ontvangen.

Uw zoon of dochter kan via http://oasis.ugent.be een attest afdrukken met de opgenomen studiepunten. Dit attest kan in geval van discussie aan het kinderbijslagfonds bezorgd worden.

Zoon/dochter is waarschijnlijk niet ingeschreven

Ouders die vaststellen dat ze geen kinderbijslag meer ontvangen, contacteren soms de studentenadministratie omdat ze denken dat er een administratief probleem is; dit is echter zelden het geval.

Vaak is het zo dat zoon of dochter niet of voor onvoldoende studiepunten is ingeschreven (meestal als gevolg van een weigering omwille van onvoldoende studievoortgang of een tekort aan leerkrediet) en durven ze dit niet te vertellen aan de ouders.

Log ingeval van twijfel, samen met zoon of dochter, in op http://oasis.ugent.be en bekijk de administratieve situatie, o.a. aan de hand van de puntenlijst. Inloggen kan vanaf elke computer met internetverbinding en elke ingeschreven student beschikt over de nodige login-gegevens.

Privacy clausule

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de privacywetgeving (Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR)).

Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen aan ouders maar enkel aan de betrokken student zelf.

Zie ook: Opvolgen studies door de ouders.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's