Attesten voor alumni en studenten vorige academiejaren

Inschrijvingsbewijs

Je kan steeds attesten ontvangen over jouw inschrijvingen aan de UGent.
Vraag ze aan via het online formulier.
Indien je nu student bent, kan je inschrijvingsbewijzen tot 2 jaar terug zelf downloaden via Oasis.

Attest van slagen

Meer info vind je op Duplicaat diploma / getuigschrift / (- supplement)

Puntenlijsten en creditbewijzen

Deze vraag je aan bij je Facultaire Studentenadministratie tenzij het gaat over een hogeschoolopleiding die geïntegreerd is in de universiteit.

Meer info vind je op Creditbewijs en Puntenlijst.

Attest van overgangsrecht

Indien je een diploma hebt van 'licentiaat', 'burgerlijk ingenieur(-architect)', 'arts', 'huisarts', 'tandarts', 'dierenarts', 'bio-ingenieur', 'aanvullende opleiding' of 'specialisatieopleiding' in de 'oude structuur', dan kan je een 'attest van overgangsrecht' krijgen (ook voor geïntegreerde opleidingen 'licentiaat' en 'industrieel ingenieur' uit HoGent en HoWest).

Dit attest verklaart het overgangsrecht tot 'master' in de 'nieuwe structuur' (kort: dat bv je licentiaatsdiploma hetzelfde is als een master nu).

Je kan dit attest aanvragen via het online formulier.

Pensioenattest

Indien je een attest nodig hebt voor gelijkstelling van je studiejaren voor je pensioen kan je dit aanvragen via het online formulier.

Geïntegreerde opleidingen HoGent en HoWest

Volgde je vóór academiejaar 2013-2014 aan HoGent of HoWest een opleiding die nu is geïntegreerd in de UGent, dan vraag je je documenten aan bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's van de UGent.

Via het online formulier kan je volgende documenten aanvragen: puntenlijst, creditbewijs, studieoverzicht, pensioenattest, attest van overgangsrecht.
Opgelet: een attest van slagen is niet beschikbaar voor geïntegreerde opleidingen.

Zie ook: Duplicaat diploma geïntegreerde opleidingen en Engelse vertaling diploma geïntegreerde opleidingen

Leveringstermijn (na ontvangst betaling indien van toepassing)

Leveringstermijn

Privacy clausule

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de privacywetgeving.

Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen of attesten afleveren aan ouders maar enkel aan de betrokken student zelf.

Contact