Onderwijs

Aquacultuur en Artemia Referentie Centrum

voor Masters

Master programmes

Other aquaculture education related information

Aquatische Ecologie (AECO)

Diervoeding en Kwaliteit van Dierlijke Producten

Voor Bachelors

Voor Masters

Immunologie en Dierlijke Biotechnologie

Milieutoxicologie (GhEnToxLab)

Onderzoekslaboratorium voor Blauwe Groei