Aquatische Ecologie (AECO)

De onderzoeksgroep Aquatische Ecologie heeft als hoofddoel bij te dragen tot duurzaam waterbeheer via innovatie, samenwerking en onderwijs.

Wij streven als onderzoeksgroep naar:

Pragmatische en haalbare innovatie: wetenschappelijke innovatie is de basis voor praktische oplossingen in de watersector. Nieuwe technologieën en inzichten zijn cruciale elementen voor een efficiëntere en betrouwbaardere exploitatie van watersystemen in een context van duurzame ontwikkeling.

Ondersteuning van diverse en glokale netwerken: bijdragen tot impactvolle samenwerking via mondiale en lokale netwerken van belanghebbenden en beleidsmakers is een van de belangrijkste benaderingen van de onderzoeksgroep. Veel onderzoeksprojecten worden uitgevoerd met diverse partners, waardoor multidisciplinair onderzoek en impact mogelijk zijn.

Onderwijs voor impact in de watersector: het onderwijs wordt gediversifieerd via op maat gemaakte instrumenten voor de verschillende soorten studenten, belanghebbenden en beleidsmakers met betrekking tot de watersector. Innovatie uit onderzoek wordt snel vertaald naar kennis in de sector en toegepast in het beheer van watersystemen.

logo Research Group Aquatic Ecology

Meer informatie over het onderzoek, onderwijs en samenwerkingen kan u vinden op onze Engelstalige website.