Onderzoek

Onze onderzoeksgroep is internationaal gericht en communicatie verloopt veelal in het Engels. Voor meer uitgebreide info kunt u surfen naar de Engelstalige website

Onderzoeksthema's

  • Ontwikkelen van voeder voor de jongste levensstadia van vissen en schaaldieren
  • Genoomsequentie van Artemia
  • Microbieel management bij larviculturen om economische verliezen te beperken
  • Quorum sensing en het gebruik van organische zuren om microbiomen te sturen