Immunologie en Dierlijke Biotechnologie

Onze onderzoeksgroep is internationaal gericht en communicatie verloopt veelal in het Engels. Voor meer uitgebreide info kunt u surfen naar de Engelstalige website.

Onderzoeksthema's

  • Chlamydia
  • Enterohemorrhagische E. coli (EHEC)
  • Aquacultuur