Oxidatieve stress

Wanneer landbouwhuisdieren oxidatieve stress ervaren, resulteert dit in metabolische afwijkingen en bijgevolg een niet-optimale productie en verminderde productkwaliteit. In huidige projecten proberen we met onze onderzoeksgroep de factoren (op dier- en voedingsniveau) te achterhalen die deze oxidatieve stress veroorzaken. Meer bepaald wordt gefocust op het tegengaan van oxidatieve stress bij pas gespeende biggen met behulp van antioxidanten, en het tegengaan van hittestress als oorzaak van oxidatieve stress bij vleeskippen. De endogene antioxidant glutathion speelt hierbij een belangrijke rol, en het ontrafelen van de werking hiervan is dan ook één van onze hoofddoelen.