Milieutoxicologie (GhEnToxLab)

Alle informatie over GhEnToxLab is te vinden op de externe website www.ecotox.ugent.be (Engelstalig)

Het UGent Laboratorium Milieutoxicologie (GhEnToxLab) doet onderzoek naar milieu- en ecotoxicologische problemen en processen op alle mogelijke schaalgroottes (gaande van genomen en cellen tot populaties en ecosystemen). Door middel van open communicatie omtrent onderzoeksresultaten en de mogelijkheden tot opleidingen en onderwijs proberen wij als onderzoeksgroep een adviserende functie te vervullen op het vlak van risico-analyse van verschillende milieubelastende stoffen en op het vlak van beleidsvoering omtrent milieukwaliteit.

Logo ghentoxlab