Twee UGent-landbouwscripties beloond door Bayer

(02-10-2017) Twee uitmuntende masterscripties in het landbouwonderzoek aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent werden beloond door Bayer.

Twee uitmuntende scripties in het landbouwonderzoek aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent werden beloond door Bayer. Een beoordelingscommissie onder leiding van professor Danny Geelen selecteerde de laureaten Dorien Dams en Wannes Nauwynck. Dorien mocht de hoofdprijs ter waarde van 1.000 euro in ontvangst nemen voor haar onderzoek naar bio-pesticiden om kiwi’s te beschermen tegen bacteriële kanker. De tweede prijs, ter waarde van 500 euro, werd uitgereikt aan Wannes voor zijn onderzoek naar de ontwikkeling van meer stressresistente rijstvariëteiten om productieverliezen te verminderen.

Om plantenonderzoek bij studenten te bevorderen, reikt het Gentse Innovatiecentrum van Bayer al voor het zesde jaar de jaarlijkse 'Prijs voor Beste Scriptie' uit voor thesissen met planten als belangrijkste studieobject. Zo wil Bayer, als wereldwijd leider in gewasbescherming, plantenonderzoek promoten bij de wetenschappers van morgen.

Dit jaar ging de award naar twee masterstudenten van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Aan de eerste prijs is een geldprijs ter waarde van 1.000 euro verbonden en aan de tweede 500 euro, als stimulans voor hun verdere carrière in plantenonderzoek. De prijzen werden tijdens de plechtige proclamatie van de bio-ingenieurs op 23 september overhandigd door Katrien De Vleesschauwer, communicatieverantwoordelijke van het Innovatiecentrum van Bayer.

"Een mooi initiatief", vindt professor Danny Geelen als hoofd van de beoordelingscommissie en als hoofd van het labo voor In Vitro Biologie en Tuinbouw aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. "Met een toenemende wereldbevolking moeten we onze plantenproductie verder doen groeien en dit op een ecologisch verantwoorde manier. Wij zijn dan ook zeer tevreden dat twee van onze studenten de Bayer-prijzen in ontvangst mogen nemen, om zo het onderzoek naar planten verder te stimuleren.”

Beide scripties tonen aan dat er nog onontgonnen mogelijkheden zijn om gewassen te ontwikkelen die gezonder, veerkrachtiger en productiever zijn, samen met alternatieve gewasbeschermingsmiddelen. Deze expertise in biostimulatoren en biocontrole is aan de UGent samengevoegd in een consortium van 30 professoren, genaamd Cropfit.

Dorien Dams onderzocht in haar scriptie antibacteriële eiwitten om als bio-pesticide te gebruiken tegen bacteriële kanker in kiwi’s. “Bacteriële vruchtboomkanker vormt een ernstige bedreiging voor de kiwi-industrie wereldwijd. Sinds de eerste uitbraak in 2008 in Italië zijn er tot op vandaag nog steeds geen bestrijdingsmiddelen gekend om deze ziekte effectief te bestrijden”, stelt de jonge onderzoekster.

Ze vond tijdens haar studie één bepaald eiwit dat snel kiwi-pathogenen kan doden. “Het antibacteriële eiwit dat ik in mijn onderzoek heb geïdentificeerd, kan mogelijk een veelbelovend, snel, specifiek en milieuvriendelijk antwoord bieden op de problemen rond vruchtboomkanker”, meent Dorien. Maar hierbij stopt het niet voor de pas afgestudeerde master. De volgende stap in haar onderzoek is al gezet met een aanvraag voor een beurs om haar werk over de antibacteriële eiwitten verder te kunnen zetten.

Wannes Nauwynck bestudeerde een aantal eiwitten die gebruikt zouden kunnen worden in de ontwikkeling van meer stressresistente rijstvariëteiten. Stressfactoren zoals een teveel aan zout, droogte en de aanwezigheid van pathogenen hebben een negatief effect op de plantengroei. In zijn werk haalt Wannes het belang van zijn onderzoek aan: “Rijst is de voornaamste voedselbron voor ruim drie miljard mensen. Gemiddeld 37 procent van de totale rijstproductie gaat echter verloren door infecties, insecten en droogte. Door de ontwikkeling van meer stressresistente rijstvariëteiten zou het mogelijk zijn om productieverliezen als gevolg van stress te verminderen.” Enkele van de bestudeerde eiwitten verhinderden de verspreiding van pathogenen. Verdere optimalisatie van de gebruikte experimenten zal echter moeten aanwijzen of deze trends werkelijk significant zijn.

André Roef, managing director van het Innovatiecentrum van Bayer in Gent: "Hoe produceren we op een duurzame manier voldoende voedsel voor de alsmaar stijgende wereldbevolking? Het is één van de grootste vraagstukken van onze tijd. We zijn bij Bayer heel blij dat elk jaar studenten hun thesisonderzoek aan dit thema willen wijden en wensen de beide laureaten, net als alle afgestudeerden, een mooie start van hun professionele leven toe."