UGent-scripties in plantenonderzoek vallen in de prijzen bij Bayer

(07-10-2020) Twee uitmuntende masterscripties in het landbouwonderzoek aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent werden beloond door Bayer.

Bayer beloonde twee uitstekende scripties in het landbouwonderzoek aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Danny Geelen nam de leiding in een beoordelingscommissie bij de selectie van twee laureaten. Jill De Visscher won de hoofdprijs en mocht 1.000 euro in ontvangst nemen voor haar onderzoek naar een biologische manier om aardbeien te beschermen tegen pathogenen. De tweede prijs, ter waarde van 500 euro, ging naar Aaron Vannevel voor het bestuderen van het microklimaat van het blad ter bestrijding van plantenziekten.

Prijs voor beste scriptie

Voor het achtste jaar op rij reikt Bayer de jaarlijkse ‘Prijs voor Beste Scriptie’ uit voor thesissen met planten als belangrijkste studieobject. Bayer wil zo het onderzoek van studenten naar innovatieve en duurzame oplossingen voor de bescherming van planten in de kijker zetten. Tijdens de plechtige proclamatie van de bio-ingenieurs van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent mochten de twee winnaars hun prijs in ontvangst nemen.

"Een mooie kans voor onze studenten om hun potentieel te tonen", vindt professor Danny Geelen, hoofd van de beoordelingscommissie en hoofd van het labo voor In Vitro Biologie en Tuinbouw aan de UGent. "Er is een groeiende bewustwording over hoe plantenproductie op een zo ecologisch mogelijke manier kan gebeuren. Beide scripties tonen aan dat er nog veel mogelijkheden zijn binnen de wetenschap van alternatieve gewasbeschermingsmiddelen.”

Aardbeien beschermen met chitine

In Vlaanderen zijn er meer dan 500 bedrijven die aardbeien telen, voornamelijk in de provincies Antwerpen en Limburg. Aardbei is echter zeer gevoelig voor ziekten en plagen zoals Botrytis cinerea en moet daarom vaker behandeld worden. Na deze behandeling valt de aardbei wel onder de residunorm maar heeft deze nog steeds meer schimmelwerende residuen vergeleken met andere vruchten.

Jill De Visscher deed onderzoek naar biologische fungiciden in de aardbeienteelt. Ze bestudeerde het effect van biochar en chitine op het aardbeimicrobioom en de afweerrespons. ‘De afweerrespons van planten gegroeid in substraat met biochar was niet erg verschillend van die van planten gegroeid in normaal substraat. Chitine stimuleert wel de afweerrespons bij geïnfecteerde planten door genen die betrokken zijn bij deze respons te stimuleren’, aldus Jill.  ‘Verhoging van de plantenresistentie door middel van chitine kan dus het gebruik van fungiciden in de aardbeienteelt verminderen.’

Appelschurft bestrijden met een sensor

Aaron Vannevel deed onderzoek naar hoe plantenziekten zich ontwikkelen in het microklimaat van het blad. Hierbij is de bladnatperiode één van de meest kritieke variabelen. Zo ontwikkelt bijvoorbeeld appelschurft zich tijdens deze periode. Correct kunnen bepalen wanneer deze periode valt is dus van groot belang in de bestrijding van plantenziekten. Met behulp van een nieuwe microklimaatsensor kan, aan de hand van temperatuur- en relatieve vochtigheidsmetingen, het microklimaat van het blad bestudeerd worden en zo ook de bladnatperiode berekend worden. ‘De microklimaatsensor lijkt ideaal voor de bestrijding van appelschurft. De metingen op het blad zelf bieden een mogelijkheid om de ziekte efficiënter te bestrijden’, vertelt Aaron. ‘Dit zou zowel mens als milieu ten goede komen.’

Bayer innovatieprijs

Werner De Prins, CEO van Bayer in de Benelux: “We werken met Bayer aan oplossingen voor de grootste uitdagingen van onze tijd: Hoe zorgen we ervoor dat onze wereldbevolking gezond ouder kan worden en hoe produceren we op een duurzame manier voldoende kwaliteitsvol voedsel voor een steeds groeiend aantal mensen terwijl de beschikbare landbouwoppervlakte daalt? We willen jonge onderzoekers aanmoedigen om mee te zoeken naar deze oplossingen. De laureaten van deze Bayer-prijzen hebben bewezen een bijdrage te kunnen leveren aan dit debat. Namens Bayer wens ik hen, net als alle andere afgestudeerden, van harte het allerbeste toe bij de start van hun professionele leven. “