design.nexus onderzoeksgroep Industrieel Ontwerpen

Standaard Logo Kleur design nexus

De design.nexus onderzoeksgroep van UGent Campus Kortrijk wenst bruggen te bouwen tussen onderwijs, duurzaamheid en industrie in het domein van technologiegedreven ontwerpen en veranderprocessen van innovatieve product-/dienst- en consumptie-/productiesystemen. De groep implementeert interdisciplinaire ontwerpstrategieën en praktijkvoorbeelden samen met de industrie en organisaties uit de publieke en private sector.

.education

Leren wordt op gang gebracht door nieuwsgierigheid en is sterk verankerd in realisme. De taak van .education bestaat erin om praktische, uit het leven gegrepen uitdagingen te integreren in de leeromgeving. Noden van de industrie en maatschappij worden in ontwerpgerichte opleidingscurricula contextueel en concreet vorm gegeven door probleemgestuurd en project gebaseerd leren. Deze onderwijsmethodes worden in de praktijk geïmplementeerd door de performantie van betrokken industriële partners af te stemmen op de uitdagingen en noden voor de maatschappij van de toekomst. Het doel van .education is om nieuwe methodologieën te onderzoeken, te ontwikkelen en te testen in directe samenwerking met studenten, onderzoekers, industrie en andere publieke en private organisaties, en hierdoor een kennisomgeving te creëren voor de beoogde verandering en innovatie.

.sustainability

Duurzaamheid is een van de meest cruciale doelstellingen van de 21e eeuw.  De focus van .sustainability gaat naar de creatie van methodologieën voor steeds evoluerende socio-technische product-dienst systemen. De ongrijpbaarheid van dergelijke problemen vergt een nieuwe ontwerpgerichte manier van handelen, waarbij inclusie, open einde, circulaire causaliteiten en systeemgericht ontwerpen een fundamentele rol spelen. Uitdagingen voor een duurzame toekomst worden concreet vorm gegeven door een cybernetische, transdisciplinaire aanpak met een sterke realiteitszin en intense open samenwerking.

.industry

De industrie wordt vandaag geconfronteerd met de complexiteit van geconnecteerde cyber-fysische industriële product-service-consumptie-productiesystemen. Er is een specifieke nood aan interdisciplinaire ontwerpstrategieën, ontwerpmethodes en praktijkvoorbeelden die een fundamenteel inzicht geven in de transformatieprocessen. De taak van .industry bestaat erin om multidisciplinair toegepast onderzoek uit te voeren in het domein van ontwerp van nieuwe digitale en/of biogebaseerde processen ; over het ontwerp voor gepersonaliseerde, veranderende  en schaalbare productiesystemen; en over co-creatie strategieën voor iteratieve en geavanceerde verweven ontwerp-maak-test methoden.

Contact

Vragen over design nexus?

 .education: Neem contact op met Prof. Marina Emmanouil

 .sustainability: Neem contact op met Francesca Ostuzzi

 .industry en algemene vragen: Neem contact op met Prof. Jan Detand