Onderzoek

De onderzoeksgroepen en dienstverleningsinitiatieven van de UGent Campus Kortrijk zijn gegroepeerd rond zes speerpunten:

VEG-i-TEC, onderzoeks- en expertisecentrum rond de verwerking van groenten en aardappelen

Valorisatie

Voor zijn relaties met de industrie wordt UGent Campus Kortrijk ondersteund door de afdeling 'UGent TechTransfer'.