(Industriële) watertechnologie

Expertise

De onderzoeksgroep ‘Water’ houdt zich bezig met (industriële) waterbehandeling en hergebruik. De focus ligt op engineering, modellering, opschaling en valorisatie.

Er gebeurt onderzoek naar:

  • Fysio-chemische en biologische technieken aan de hand van experimentele opstellingen en wiskundige modellen.
  • Ecologische engineering technieken, met het oog op het hergebruik van water en het nuttig inzetten van de bekomen biomassa.
  • Wateranalyse, met aandacht voor de ontwikkeling van methoden om microverontreinigingen te kwantificeren.
  • Duurzaam watermanagement via een input-output analyse, water pinch, substance flow analysis, water footprinting, en meer.

Doel

De groep zal industrieel ingenieurs Circulaire bioprocestechnologie opleiden. Tijdens deze opleiding is er aandacht om duurzame (bio-)chemische technologie in te zetten voor een schonere productie. Dit zijn de Cleantech-ingenieurs van de toekomst.

Daarnaast is er een samenwerking met de industrie in de vorm van stages en masterproeven.

Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Wil je een antwoord op vragen als…

  • Hoe verwijder ik geneesmiddelen uit drink- of afvalwater?
  • Hoe reinig ik serrewater?
  • Op welke manier is regenwater afkomstig van gebouwen herbruikbaar?
  • Hoe dragen plantensystemen bij aan het groen imago van mijn bedrijf?
  • Hoe verwijder ik zware metalen uit regenwater?

Onze experts weten raad. Zij ontwikkelen een op maat gemaakte oplossing voor jouw onderneming.

Contact

Vragen over dit speerpunt?

Website Green Technology at Campus Kortrijk

Stijn Van Hulle
T 056 24 12 24
stijn.vanhulle@ugent.be.