Voeding

Expertise

Het speerpunt ‘Voeding’ zoekt naar oplossingen voor uitdagingen van voedingsbedrijven. Deze opdrachten zijn grotendeels onder te brengen in drie onderzoekslijnen:

 1. Fermentatie
 2. Chemische en microbiologische kwaliteit
 3. Duurzaam ontwerp van (bio)chemische processen

De missie is simpel: algemene theoretische kennis toepassen op concrete situaties. Daarnaast leveren we input bij de optimalisatie en implementatie van bedrijfsspecifieke installaties en processen – rekening houdend met ecologische en economische duurzaamheidscriteria.

Focus

In dit onderzoek ligt de focus op:

 • Valorisatie van nevenstromen (bv. opzuiveren van componenten uit complexe afvalstromen).
 • Bepaling en productie van bioactieve moleculen, gerelateerd aan de functionele en nutritionele waarde van levensmiddelen.
 • Microbiologie bij voedingsproducten, waaronder pathogenen.
 • Microbiële en enzymatische testen van voedingssystemen.
 • Inschatting van microbiële en/of chemische risico’s.
 • Evaluatie van technologieën als interventiestrategieën om de kwaliteit van eindproducten en het irrigatie- of proceswater te verbeteren.

Uitrusting

De laboratoria zijn uitgerust met fermentoren en downstream-equipment, zoals een set van unit operations (filtratie, destillatie, absorptie, adsorptie, extractie, flotatie, kristallisatie). Dit alles wordt ondersteund door een microbiologisch (L2), biochemisch en analytisch onderzoekslaboratorium.

We combineren experimenten op (kleine) pilootschaal met engineeringtechnieken en -modellen (bv. via ASPEN). Een duurzaamheidsanalyse (bv. via LCA) is tevens mogelijk.

Om analyses op pilootschaal mogelijk te maken, wordt binnenkort gestart met de bouw van de onderzoeks- en expertisecentrum VEG-i-TEC.

Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Worstel je met vragen als…

 • Hoe gebruik ik op een correcte manier desinfecterende middelen in de voedingsindustrie?
 • Vormen pesticiden een probleem?
 • Welke technologie gebruik ik best om mijn water te zuiveren?
 • Hoe bescherm ik fruit tegen schimmels?
 • Kan het gebruik van co-producten uit de verwerking van groenen en fruit bijdragen tot gezondere voeding?

Dan hebben onze voedingsexperts het antwoord. Zij formuleren een oplossing op maat van jouw bedrijf.

Links

Leer meer op www.ugent.be/vegitec

Contact

Vragen over dit speerpunt?

Neem contact op met Katleen Raes via het nummer 056 24 12 55 of stuur een e-mail naar katleen.raes@ugent.be