Industriële machines en geautomatiseerde fabrieken

Expertise

De expertise binnen dit speerpunt richt zich op het gestructureerd ontwerp, een optimale aansturing en een intelligente monitoring van industriële machines en hun assemblage-omgeving. Daarnaast wordt hun integratie bekeken in functie van een operationele optimalisatie.

Een combinatie van mechatronica en industriële automatisering is van cruciaal belang in Vlaanderen. Hierin is West-Vlaanderen een hotspot.  Regionale bedrijven zijn vragende partij naar enerzijds goed opgeleide masters in de industriële wetenschappen en anderzijds naar lokaal verankerde expertise en onderzoekinfrastructuren.

Menselijke inbreng

Deze technologie biedt heel wat opportuniteiten. Toch blijft een menselijke inbreng cruciaal. Die introduceert de nodige flexibiliteit om efficiënt en kwaliteitsvol sterk gepersonaliseerde producten te maken.

UGent begeleidt bedrijven bij de zoektocht naar een optimale ondersteuning van operatoren en procesingenieurs. Via toepassingsgericht en experimenteel onderzoek in een gecontroleerd lab wordt de haalbaarheid van nieuwe concepten (operator-robot samenwerking, digitale werkinstructies, enz.) gevalideerd op reële bedrijfscases. Deze inspanningen laten bedrijven toe om - naast een prestatieverhoging - ook andere productieactiviteiten terug naar Vlaanderen te halen.

Digitale replicatie

Vandaag is het mogelijk om een digitale kopie (de zogenaamde digitale tweeling) van producten, machines en zelfs volledige fabrieken te maken. Het toepassingsgebied is heel breed. Bijvoorbeeld:

  • Conceptuele analyse tijdens de engineeringfase.
  • Optimalisatie van de productie.
  • Gebruiksgedrag van machines inzetten voor nieuwe ontwikkelingen.
  • Virtueel uittesten van nieuwe strategieën (bv. aanpassing lay-out).

Industriële security

Bedrijfsnetwerken koppelen aan het internet brengt allerlei bedreigingen met zich mee. Desalniettemin moeten we ook intern kijken. Een verkeerde netwerkarchitectuur, ongeschikte hardware, een gebrek aan kennis … zorgen ook voor problemen.

Het centrum voor industriële security maakt gebruik van een fictief demobedrijf waar men demonstreert wat de huidige risico's en gevaren zijn van het koppelen van automatiseringsnetwerken aan het internet. Het centrum wil de industrie vooral bewustmaken rond alle gevaren en een idee geven van de aandachtspunten en mogelijke oplossingen.

IQ

Er is een nieuwe industriële revolutie aan de gang. De industrie digitaliseert onder invloed van nieuwe technologieën - met slimmere productielijnen en complexere machines. Dat vraagt om een nieuwe manier van werken.

Als deel van het West-Vlaamse centrum voor machinebouw en mechatronica helpt UGent op campus Kortrijk om dit IQ-potentieel optimaal te benutten.  

Contact

- industriële machines: Kurt Stockman - 056 24 12 41 - kurt.stockman@ugent.be

- geautomatiseerde fabrieken: Johannes Cottyn - 056 24 12 21  - johannes.cottyn@ugent.be

- Machinery & Factory consortium: https://www.ugent.be/m-f/en