ACCESS - Gelijkwaardige drughulpverlening voor migranten en etnische minderheden: een beleidsanalyse

Omschrijving: Uiteenlopende migranten en etnische minderheden (MEM) hebben recht op gelijke drughulpverlening in vergelijking met niet-MEM-populaties. Gezien de schaarste aan fundamenteel-theoretisch onderzoek naar dit thema, beoogt deze studie eerst een sterke theoretische basis uit te bouwen. Deze omvat reflecties over ervaringen van gebruikers en professionals, het 'culturele competentie' discours, de prevalentie van MEM-middelengebruik vanuit een sociaal epidemiologisch perspectief, MEM zorgbehoefte en -aanbod in de EU en België. De empirische case bestudeert of en hoe het Vlaamse drughulpverleningsbeleid gericht is op het verhogen van de toegang, het wegnemen van barrières, het creëren van responsieve diensten en een focus op sociale determinanten. Deze beleidsanalyse is gebaseerd op een ecosociaal en sociaal herstelperspectief. In samenwerking met een andere doctoraatsstudie over MEM ervaringen (Aline Pouille) is dit project gericht op het formuleren van zorg- en beleidsaanbevelingen.
Promotor(en): Tom Decorte, Wouter Vanderplasschen, Torsten Kolind
Onderzoek(st)er(s): Charlotte De Kock
Vakgroep / onderzoeksgroep: Instituut voor Sociaal Drugonderzoek - Vakgroep Criminologie, Strafrecht en sociaal recht
Faculteit: Faculteit Recht en Criminologie