CUREDI

Omschrijving: CUREDI is een interdisciplinair onderzoeksproject dat wordt gecoördineerd door het Max Planck Instituut voor Sociale Antropologie in Halle, Duitsland en werkt met een netwerk van wetenschappelijke onderzoeksteams. Het bevat een digitale databank van rechtspraak die over culturele en religieuze diversiteit gaat. Het project behandelt de vraag of en hoe diversiteit juridische erkenning krijgt binnen de interne rechtsordes van de lidstaten van de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Jinske Verhellen is lid van het coördinatieteam en de editorial board. Yasmina El Kaddouri (2018-2020), Frederik Welvaert (2019-2020) en Sarah Den Haese (2021) hebben bijgedragen tot dit project door kortlopende onderzoeksopdrachten.
Website onderzoeksproject: https://www.eth.mpg.de/5713411/curedi
Promotor(en): Jinske Verhellen
Onderzoek(st)er(s): Jinske Verhellen
Faculteit(en): Faculteit Recht en Criminologie
Periode: 2018 - 2024