De nexus klimaatverandering-migratie-gezondheids(zorg)

Omschrijving: Het doel van dit onderzoeksproject is het verbeteren van ons begrip van de nexus klimaatverandering, migratie en gezondheid(zorg), het thema van het CliMigHealth ITN gecoördineerd door de Universiteit Gent. Klimaatverandering vormt een belangrijke motor van migratie. Het heeft ook een negatieve invloed op de gezondheid en zet de gezondheidszorgstelsels in het Zuiden onder druk. Migratie kan op haar beurt gevolgen hebben voor de gezondheid en de toegang tot gezondheidsdiensten van migranten, evenals van hun thuisgemeenschappen en van deze waarnaar ze migreren. De nexus is complex en interacties, effecten en feedbackloops tussen de verschillende drijvende krachten en actoren worden niet altijd goed begrepen. Dit project heeft tot doel bij te dragen aan adequate en duurzame responsen en oplossingen voor de nadelige gevolgen van klimaatverandering en migratie voor de menselijke gezondheid door ons inzicht te vergroten in deze nexus.
Promotor(en): Ilse Ruyssen , Charlotte Scheerens , Ine Lietaert , Ilse Derluyn , Glenn Rayp , Sorana Toma
Onderzoek(st)er(s): Ilse Ruyssen , Charlotte Scheerens , Els Bekaert , Alix Debray , Ine Lietaert
Faculteit(en): Faculteit Economie en Bedrijfskunde , Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen , Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2020 - 2025