De nexus tussen het migratie- en ontwikkelingsbeleid in het buitenlands beleid van de Europese Unie

Omschrijving: Dit doctoraatsonderzoek focust op de migratiesamenwerking tussen de Europese Unie en derde landen (herkomst- en transitlanden) en op het externe migratiebeleid van de EU. In het bijzonder wordt de zogenaamde nexus tussen migratie en ontwikkeling in het EU extern beleid onderzocht. De focus ligt op de opkomst van de migratie-ontwikkelingsnexus in het EU-beleid, de verbindingen tussen migratie en ontwikkeling zowel als narratief en als beleid, en de aanpak en interesses van de verschillende EU instellingen op het gebied van migratie en ontwikkeling. Een theoretische bijdrage van dit onderzoek is de toepassing van advocacy coalition framework op het migratie-ontwikkelingsbeleid.
Promotor(en): Christof Roos
Onderzoek(st)er(s): Jan Orbie
Faculteit(en): Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Periode: 2018 - 2023