Dynamisch taalonderzoek bij meertalige kinderen

Omschrijving: Dit doctoraatsproject heeft als doel het in kaart brengen van de vertelvaardigheden van meertalige kinderen met en zonder taalstoornis, om in deze populatie karakteristieke markers te ontdekken die de klinische diagnostiek van taalontwikkelingsstoornissen zouden kunnen verbeteren. Vervolgens wordt het effect van taaltraining op de vertelvaardigheden van meertalige kinderen met en zonder taalstoornis onderzocht.
Promotor(en): Evelien D'haeseleer , Kristiane Van Lierde , Ellen Simon
Onderzoek(st)er(s): Julie Daelman
Faculteit(en): Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Periode: 2017 - 2024