High-stakes taaltoetsen, migratiebeleid en ethische codes

Omschrijving: Steeds vaker worden taaltestresultaten gebruikt om beslissingen te nemen die een fundamentele impact hebben op het leven van mensen, maar we weten weinig over de besluitvormingsprocessen die ten grondslag liggen aan deze praktijken. Dit doctoraal onderzoek zal zich bevinden op het snijvlak van toegepaste taalkunde, ethiek en mensenrechtenstudies om drie onderzoeksdoelstellingen te bereiken: Het onderzoeken van de beleidsgeletterdheid van taaltestontwikkelaars in interactie met beleidsmakers; Het beoordelen van de rol die testontwikkelaars toekennen aan bestaande ethische codes en validiteitsprincipes bij het nemen van beslissingen met ethische implicaties; Bepalen of testontwikkelaars de mensenrechten van alle kandidaten gelijk respecteren in hun testbeleid.
Promotor(en): Bart Deygers
Onderzoek(st)er(s): Laura Schildt
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2021 - 2025