Kinderen, jongeren en gezinnen in asielprocedures in beroep: een etnografie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Omschrijving: In dit project wordt vanuit een interdisciplinaire, gecontextualiseerde en multi-actor benadering geanalyseerd hoe de belangrijkste stakeholders betrokken bij de berechting van Belgische asielzaken in beroep de rechten van het kind percipiëren, mobiliseren en in praktijk brengen. Onderzoeksmethoden uit de rechtswetenschappen ( rechtspraakanalyse) en de antropologie (etnografie) zullen worden gecombineerd om het perspectief en de rol van kinderen en jongeren, hun ouders of voogden, advocaten en rechters van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (CALL) te bestuderen. Onderzoeksvragen: (1) hoe ervaren en begrijpen individuen kinderrechten; (2) in welke mate definiëren zij relevante problemen in termen van kinderrechten; en (3) welke normen en praktijken geven vorm aan de interne rechtscultuur volgens welke de RvV te werk gaat? Het project draagt bij tot het domein van de 'kritische kinderrechtenstudies'.
Website onderzoeksproject: https://hrc.ugent.be/research/childrens-rights-in-asylum-proceedings/
Promotor(en): Ellen Desmet
Onderzoek(st)er(s): Sara Lembrechts
Faculteit(en): Faculteit Recht en Criminologie
Periode: 2020 - 2024