Over het (niet zo) persuasieve potentieel van metaforisch taalgebruik in nieuws mediacommunicatie. Het framen van het Latijns- Amerikaanse migratiedebat aan de hand van metaforen

Omschrijving: De persuasieve functie van metaforen wordt al lang als vanzelfsprekend beschouwd. Door hun vermogen om abstracte onderwerpen te structureren in termen van concrete ervaringsdomeinen, en daarbij sommige aspecten van het gespreksonderwerp te "benadrukken" en andere te "verbergen", worden metaforen in de nieuwsmedia beschouwd als een krachtig instrument om het denken en handelen van mensen te beïnvloeden. Recent is deze veronderstelling steeds meer onder vuur komen te liggen vanwege de wankele empirische onderbouwing en tegenstrijdige experimentele bewijzen. Dit project werpt licht op de omstreden overtuigingskracht van metaforen in de media. Aan de hand van de berichtgeving in El Diario over het Latijns-Amerikaanse migratiedebat, wordt getracht de tekortkomingen van eerdere benaderingen van metaforen aan te pakken. In plaats van zich enkel te baseren op een ‘close-text' analyse, neemt deze studie echte mediaproducenten en –consumenten serieus in haar verslag van metaforische patronen.
Website onderzoeksproject: https://research.flw.ugent.be/en/projects/not-so-persuasive-potential-metaphorical-language-news-media-communication-framing-latin
Promotor(en): Renata Enghels , Geert Jacobs
Onderzoek(st)er(s): Laurence De Backer
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2021 - 2025