Seksuele oriëntatie en genderidentiteit in de Belgische asielprocedure

Omschrijving: Mensen zijn gedwongen om hun land te ontvluchten om tal van redenen, en voor sommige is dit omwille van de vervolging die ze vrezen op basis van hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI). Mijn onderzoek luistert naar de ervaringen van SOGI verzoekers om internationale bescherming in België: in de opvangcentra, bij LGBTIQ+ organisaties en tijdens hun interview met de asiel instanties. Hun ervaringen, verhalen en zelfidentificatie wordt mee vorm gegeven door de mensen en instanties met wie ze in contact komen, en die ze uiteindelijk moeten overtuigen van de geloofwaardigheid van hun SOGI - wat al dan niet past binnen het dominante Westerse LGBTIQ+ discours van de luisteraar-beoordelaar.
Promotor(en): Ellen Desmet , Marlies Casier
Onderzoek(st)er(s): Liselot Casteleyn
Faculteit(en): Faculteit Recht en Criminologie
Periode: 2020 - 2024