Vluchtelingen in identiteitscrisis. Interacties tussen het migratierecht en het internationaal privaatrecht

Omschrijving: Stel: een Somalische jongen kan zijn minderjarigheid niet bewijzen met het oog op de aanstelling van een voogd omdat hij geen geboorteakte uit zijn land van herkomst kan voorleggen. Of nog: een Afghaans koppel, dat asiel aanvraagt, beschikt over een Iraanse religieuze huwelijksakte waaruit blijkt dat het meisje 16 was ten tijde van de huwelijkssluiting in Iran. Dit wijst op een complexe juridische dimensie betreffende de grensoverschrijdende erkenning van hun personeel statuut.#Het onderzoek wil daarom, in een eerste fase, de juridische problemen met betrekking tot het personeel statuut van vluchtelingen in kaart brengen. In een tweede fase wordt onderzocht of en hoe deze inventarisatie en de bewustwording van de interacties tussen het migratierecht en het internationaal privaatrecht kunnen leiden tot een betere wisselwerking tussen deze twee juridische kaders, dit met het oog op een betere bescherming van vluchtelingen.
Promotor(en): Jinske Verhellen
Onderzoek(st)er(s): Geertrui Daem
Faculteit(en): Faculteit Recht en Criminologie
Periode: 2021 - 2025