Dierenartsinfo: optimaliseren van medicamenteuze ondersteuning van honden met een extrahepatische portosystemische shunt

Het doel van deze studie is om de doeltreffendheid van de verschillende geneesmiddelen bij patiënten met extrahepatische portosystemische shunts te evalueren en om de metabole en pathologische veranderingen die gepaard gaan met extrahepatische portosystemische shunts beter te begrijpen.

Inclusiecriteria: Honden verdacht of gediagnostiseerd met extrahepatische portosystemische shunt waarbij nog geen medicamenteuze therapie (inclusief dieet) werd ingesteld

Studie: Elke patiënt wordt aan een specifieke behandelgroep (leverdieet + lactulose, leverdieet + sivomixx, leverdieet+ fortiflora) toegewezen die strikt moet worden toegediend gedurende 1 maand, daarna worden de klassieke combinatietherapie opgestart (leverdieet + lactulose).

Controlebezoeken: 4 en 6 weken na opstarten medicatie

-            Vragenlijst

-            Algemeen lichamelijk onderzoek

-            Bloedonderzoek

Voor meer informatie en voor doorverwijzing, gelieve contact op te nemen met de dierenartsen G. Serrano (dienst interne geneeskunde) of N. Devriendt (dienst chirurgie) via lever.khd@ugent.be of 09/264 77 00 of met hun promotoren Prof dr D. Paepe of Prof dr H. de Rooster.

Terug naar introductie

 

leveraandoeningen3