Eigenaarsinfo: verbeteren van de ondersteunende behandeling van honden met een extrahepatische portosystemische shunt

Bij honden met een portosystemische shunt zijn er verschillende behandelingen die worden gegeven om de klinische klachten te verbeteren vooraleer de patiënt te opereren of als levenslange behandeling als operatie niet mogelijk is.

Voor deze studie zoeken we patiënten die verdacht worden van, of gediagnostiseerd zijn met, een extrahepatische portosystemische shunt waarbij nog geen behandeling werd ingesteld.

Het doel van deze studie is om de doeltreffendheid van de verschillende probiotica bij patiënten met extrahepatische portosystemische shunts te evalueren. Probiotica worden vaak gebruikt in de humane geneeskunde bij patiënten met gelijkaardige leveraandoeningen. Verder wensen we ook de verborgen ziekteverschijnselen die gepaard gaan met extrahepatische portosystemische shunts beter te begrijpen.

De studie start met het afnemen van een vragenlijst, een algemeen lichamelijk onderzoek en speciale bloedanalyses. Vervolgens wordt de patiënt aan een behandelgroep toegewezen.

De behandeling bestaat uit een leverdieet al dan niet in combinatie met een medicijn (lactulose of een probiotica). Geen van de toegediende medicijnen is experimenteel en ze worden vaak gebruikt als onderdeel van de behandeling van honden.

Om het effect van de behandeling na te gaan worden bovenstaande onderzoeken een maand later herhaald.

Indien aangewezen, kan er nadien een chirurgische behandeling gebeuren. Hiervoor zullen alle patiënten bijkomend twee weken behandeld worden met de standaard combinatie-behandeling (leverdieet en lactulose).

Om het risico op problemen tijdens en kort na de operatie te verkleinen, is het hoe dan ook aangewezen om shunt patiënten die ingepland worden voor operatie, eerst een aantal weken te behandelen, dus deelname aan de studie heeft geen invloed op het tijdstip van het uitvoeren van een eventuele operatie.

Bij deelname aan deze studie wordt uw hond zeer intensief opgevolgd door specialisten van zowel de dienst interne geneeskunde als chirurgie. Bovendien worden controlebezoeken, inclusief routine bloedonderzoeken die uitgevoerd kunnen worden in ons interne laboratorium, gratis aangeboden. De uitslagen van de verschillende onderzoeken zullen naar uw dierenarts gestuurd worden, en u en uw dierenarts kunnen ons steeds contacteren voor extra vragen om zo de behandeling en opvolging van de patiënten te optimaliseren.

Uw deelname aan deze studie zal ons helpen om bij honden met een extrahepatische portosystemische shunt een beter inzicht te krijgen over zichtbare en verborgen ziekteverschijnselen en om een meer geïndividualiseerde behandeling te kunnen instellen om zo ook meer hardnekkige symptomen beter onder controle te krijgen.

Voor meer informatie en voor doorverwijzing, gelieve contact op te nemen met de dierenartsen G. Serrano (dienst interne geneeskunde) of N. Devriendt (dienst chirurgie) via lever.khd@ugent.be of 09/264 77 00.


Terug naar introductie

 

leveraandoeningen3