Maarten Liefooghe

Zelfstandig Academisch Personeel
+32 (0)9 264 39 13

Maarten Liefooghe (°1983) is docent architectuurtheorie en -geschiedenis en post-doctoraal onderzoeker van het FWO. Zijn onderzoek in de architectuurtheorie- en geschiedenis focust op interacties en intersecties van kunst, architectuur, tentoonstellings- en erfgoedpraktijken. Naast academische en beleidsondersteunende publicaties, schrijft hij occasioneel kunst- en architectuurkritieken. 

Maarten Liefooghe studeerde in 2006 af als burgerlijk ingenieur-architect na studies aan de UGent en de TU Berlijn (als uitwisselingsstudent). Als aspirant-FWO en als assistent onderzocht hij in zijn doctoraatsonderzoek ‘De monografische factor’ de architectuur van kunstenaarsmusea, hun ideologische context, en hun institutionele en architecturale hybriditeit. Vandaag focust zijn onderzoek zich op hedendaagse architectuurcultuur, en in het bijzonder op architectuurtentoonstellingen als een experimenteel veld waarin ontwerp en materialisering van 1:1 en in situ exhibits mogelijk alternatieve strategieën inhouden voor problemen in de monumentenzorg (FWO-post-doc-project ‘Curating Architecture in the Expanded Field of Historic Preservation: Learning from (Belgian) 1:1 Models and In Situ Exhibits’). Van 2013 tot 2017 was Maarten Liefooghe halftijds docent architectuurgeschiedenis en monumentenzorg binnen de opleiding Kunstwetenschappen en Archeologie van de Vrije Universiteit Brussel. In de lente van 2016 was hij visiting scholar aan het Institute of Archaeology van University College London en in het voorjaar van 2017 ATCH research fellow aan de University of Queensland (Australië).

Links